GMH/ÍNDICE A-Z

14
1500

fº 14r

II mill CCCXXXIII

San Juan de Calo, dos myll e tresçientos e trynta e tres maravediz.

VI mill

San Juan de Canveda, seys myll mrs.

I mill

Sant Pedro do Allo, myll maravediz

III mill

Santo Andre de Saz, tres mill mrs.

I mill C

San Pedro de Follente, myll mrs.

I mill CLXVI

San Cremenzo de Paaços, myll e çiento e sesenta e seys mrs.

IIIIº mill

Santo Adrâo de Castro, quatro myll mrs.

I mill CLXVI

Santiago de Lorona myll e çiento e sesenta e seys maravediz

III mill

Santa Zizi\li/a de Roma, tres myll mrs.

IIIIº mill

Santa Vaya d’Entíís, quatro myll mrs.

I mill CCCXXXIII

Sant Mamede de Xarzes, myll e treçientos e trynta e tres mrs.

DCLXVI

Santa Maria de Herita, seysçientos e sesenta e seys maravediz

CLXVI1

Sant Pedro d’Entremuros, çiento e sesenta e seys mrs. //

fº 14v

I mill CCCXXXIII

Sant Pedro da Silbaredonda, myll e tresçientos e trinta e tres mrs.

SEAYA2

XVI mill

San Giâo de Malpica, diez e seys mill mrs.

XII mill

San Martino de Cores, doze mill mrs.

IIIIº <mill>

Santa Maria de Leyloyo, syn cabildo, quatro myll mrs.

VIIIº mill

Santo Adrâo de Corme, ocho mill mrs.

IIIIº mill

San Fiis d’Allôes, quatro myll mrs.

IIIIº mill D

San Pedro de Corcoesto, quatro mill e quynientos maravediz

XII mill

San Christoval de Çerqueda, doze myll mrs.

V mill

San Martino de Canbre, çinco mill mrs.

II mill

Sant Estebôo de Marçelle, dos myll mrs.

III mill D

San Salvador de Paaços, tres mill e quinientos

IIIIº <mill>

Sant Andre de Tallo, quatro myll mrs.

III mill3

Santiso de Cospido, tres mill mrs. //

1 S: XXVIIIº mill DCCCCº XXX

2 A inicial desta palabra –que orixinalmente foi un D- foi correxida.

3 S: LXXIX mill CCCXXXIII