GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da Catedral de Lugo. Século XV

1000
1425, xuño, 9. Lugo
Sentencia do vigairo, don Xoán Ruíz, ordenando que se cumpra o contrato subscrito entre o Cabido e o Mestre Xoán.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, f. 149 r.
       

Ano do nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et viinte et çinquo anos, nove dias do mes de junyo.

En a çiudade de Lugo por ante don Juan Ruys, bachiller en decretos, arçidiago de Grado en a iglesia d’Ovedo, vigario geeral da iglesia et obispado de Lugo, estando presente Mestre Johan, barbeyro et porteyro do cabidoo da iglesia de Lugo, en presença de min notario et testemoyas iuso scriptas enton Pedro Lopes, coengo et procurador do cabidoo da iglesia de Lugo, presentou enton o dito vigario esta carta et contrauto de suso contiudo que o dito Mestre Johan et sua muller, Tereija Ferrnandes, avian feyto et outorgado segundo se en el conten, o qual foy liudo ante o dito Mestre Johan que comprise et atendese o dito contrauto segundo que o fesera et outorgara; et enton o dito vigario diso a o dito Mestre Johan que respondia, et el diso que por alguas senrasoes que reçebera do dito cabidoo que entendia alegar alguas rasoes porque o non devia comprir o dito contrauto, sobre lo qual el et o dito Pedro Lopes ouveron suas rasoes et alegaçoes ante o dito vigario; et logo enton o dito vigario vistas as rasoes et alegaçoes de cada huna das ditas partes diso que por seu mando et sentença de vicaria mandava et mandou a o dito Mestre Johan que el et a dita Terija Ferrnandes, sua muller, comprisen et gardasen et atendesen o dito contrauto, segundo et en a maneyra que o feseran et outorgaran, et o dito Mestre Johan diso que lle plasia et consentia en elo. Et o dito Pedro Lopes asy o pedeu signado.

Testemoyas: Juan Lopes, mercador; et Diego Martines et Pedro de Masoe, notarios.

Et eu Pedro Ferrnandes de Silvarrey, notario publico da çiudade de Lugo, esta carta de sentença et mandamento por mandado do dito vigario scripvi, et aqui puge meu signal en testemoyo de verdade que tal he (signo).