GMH/ÍNDICE A-Z

322
1354, maio, 19
venda

Lourenzo Iáñez de Quintela, escudeiro, véndelles a Vicente Suárez, notario, e á súa muller, Inés Fernández, unha herdade e viña na Fonte de Montecelo (Velle), por 15 libras.

ACOu, Escrituras XXI, 74

Enno nomme de deus amen. Sabean quantos esta carta viren que eu Lourenço Anes de Quinteela escudeyro morador na çidade d’Ourense vendo para senpre e logo per esta presente carta entrego a vos Viçente Suarez notario d’Ourense et a vossa moller Eynes Fernandes que non he presente moradores em Ourense no Canpo e a toda vosa voz para senpre huun piteyro derdade con sua viña que eu ey enna fiigesia de Santa Marta de Velle no lugar que chaman a Fonte de Montezelo, et o qual piteiro derdade con sua viña que vos vendo iaz no dito lugar que chaman Montezelo, ontre outras vosas viñas de vos o dito Viçente Suares e da dita vosa moller Eynes Fernandes danbalas yllargas et em çima e em fondo vay firir no lugar que chaman Caschacoonba. Vendo vos o dito piteyro de terreo con sua viña de dizemo a deus et livre e quite de todo outro enbargo por preço çerto que a min et a vos aprouvo de me por el dardes, conven a saber quinse libras de diñeiros brancos desta moeda husavel que ora corre contados quareenta pares de diñeiros novees por tres libras, das quaes quinse libras me outorgo logo por entrego e bem pagado et que ey ia em meu jur e em meu poder bem e conpridamente aa miña voontade dados e pagados et a meu poder e jur reçebudos, et renunçio aa exçepçon de non numerata pequnia et ao dereito e ley que dis que o notario e as testem[u]ias deven veer faser paga et reçeber o aver. Et logo todo jur, señorio, posissom, propiadade, voz e auçon e dereyto que eu ey ou miña voz commo quer e em qual quer maneira et de dereito devo a aver enno dito piteyro derdade com sua viña, todo ho tollo e removo e parto de min e de toda miña voz e poñoo em vos o sobre dito Viçente Suarez et enna dita vosa moller Eynes Fernandes e em toda vosa voz para senpre per esta presente carta. Et para vos e toda vosa voz seerdes anparados e defesos para senpre a dereito com esta venda que vos faço obrigo a vos todos meus beens gaañados e por gaañar. Et de mays poño em penna que quem quer da mina parte ou da estraia que vos contra esta carta e venda que vos eu faço veer em parte ou em todo aia a yra de deus padre poderosso e a miña maldiçon et peyte a vos ou a vosa voz por penna ho preço dobrado et a voz del rey outro tanto, et a penna pagada ou non que esta carta et todo o que em ela he contiudo fique firme e valla para senpre. Feyta a carta em Ourense, des e nove dias do mes de mayo, era de mill e tresentos e noveenta e dous annos. Testemuyas que presentes foron Estevoo Domingues reytor da igleia de Sam Salvador de Ravaal, Johan Anes reytor da igleia de Laroa e Gomes Peres Coroas e Pero Anes de Pennavygia escudeyros e Johan Lourenço abrocador morador em Ourense.

Et eu Martin Gonçalvez notario pubrico da çidade d’Ourense pola igleia desse lugar que a esto presente foy et esta carta en miña presença fiz escripvyr e meu signal aqui fiz que tal he.

(sinal)

[reverso] Carta de Velle de Lopo Rodrigues.