GMH/ÍNDICE A-Z

426
1383, xullo, 16
sentenza

Sentenza de Diego Gómez, deán e vigairo xeral do bispo Pascual García, pola que se condena a Pedro Iáñez de Sode a pagar 10 mrs. aos capeláns de Santa Eufemia para unha misa cantada que deixara a súa muller, Eufemia Martínez, sobre unhas casas na Cruz dos Ferreiros.

ACOu, Escrituras XIII, 47

Sabean quantos esta carta de sentença viren que en presença de min Gomes Peres notario publico da çibdade d’Ourense por lo bispo e por la igleia desse lugar e das tests. adeante escriptas, aparesçeron en juiso ante don Diego Gomes dean d’Ourense et vigario geeral do onrrado padre e señor dom Pascoal Garçia porla graça de deus e da santa igleia de Roma obispo d’Ourense, Johan Anes capelan da capela de Santa Oufemea desta çibdade d’Ourense por si e en nomme da dita capela da huna parte et Pero Anes de Sode carniçeiro morador en Ourense na crus dos Ferreiros por si da outra parte, estando y presente Gomes Mosqueiro morador en Ourense no Canpo. Et logo o dito Johan Anes poso sua demanda por pertinenta perante o dito dean e vigario contra o dito Pero de Sode, disendo que commo Oufemea Martines sua moller que fora, ao tenpo que fesera e ordenara seu testamento e sua postromeira voontade en seu testamento mandara aos capelaans de Santa Oufemea en cada huun anno des mor. de diñeiros brancos et elles e seus suçesores que lle disesen en cada huun anno por dia de Sam Iohan Bautista huna misa cantada, et que o dito Gomes Mosqueiro seu heree que ficara en seus beens e conpridor que lles posera estes des mor. por que os ouvesen para senpre en cada huun anno porla sua parte daquelas casas en que o dito Pero de Sode mora, que estan enna dita rua da crus dos Ferreiros sigundo que disso que se todo esto mellor e mais conpridamente contiiña enno traslado da clausola do testamento da dita Oufemea Martines et outrosi en huna carta por que o dito Gomes Mosqueiro posera os ditos des mor. en cada huun anno porla dita quarta parte das ditas casas, et o dito Gomes Mosqueiro que estava presente disso que era asi verdade e que o outorgava, a qual clausola de testamento e carta eran signadas do signal de Pero Lourenço notario d’Ourense, as quaes logo mostrou ao dito dean e vigario et as quaes cartas logo o dito Iohan Anes levou para garda de seu dereito, por ende pedio o dito Iohan Anes capelan ao dito dean e vigario que por sua sentença mandase ao dito Pero de Sode que lle dese e pagase os ditos des mor. deste anno pasado, et por esa misma sentença lle mandase que lle dese e pagase a el e aos outros capelaans que daqui endeante fosen da dita capela de Santa Oufemea os ditos des mor. en cada huun anno para senpre porla quarta parte das ditas casas que asi perteençen ao dito Gomes Mosqueiro. Et o dito dean e vigario feso pregunta ao dito Pero de Sode que disia contra esto et o dito Pero de Sode en respondendo aa dita demanda e contestando pleito sobrela disso que negava ao dito Johan Anes que nunca lle a dita Oufemea Martines mandara os ditos des mor. por las ditas casas, mais que llos mandara porlo foro que ela avia daver das viñas da Looña, et outrosi que non era tiudo de pagar os des mor. deste anno pasado por quanto el nunca ouvera aynda sua conta con o dito Gomes Mosqueiro nen estava aviudo con el sobrelo alugueiro da dita casa, et outrosi disso que era verdade que ao dito Gomez Mosqueiro por parte da dita Oufemea Martines cujo heree el ficara que lle perteençia a quarta parte das ditas casas en que el morava, et que pois el mandava que os ditos capelaans ouvesen porla dita quarta parte das ditas casas que lle perteençia os ditos des mor. en cada huun anno que elles que os ouvesen et que reparasen e apostasen a dita quarta parte das ditas casas por sua custa. Et logo o dito dean e vigario disso que el vista a demanda do dito Iohan Anes capelan et a resposta e contestaçon e confeson do dito Pero Anes de Sode et outrosi vistas a dita clausola de testamento et a dita carta por que o dito Gomes Mosqueiro mandou que os ditos capelaans ouvesen porla sua quarta parte das ditas casas os ditos des mor. en cada huun anno et todo quanto as ditas partes sobrelo quiseron diser e rasoar, seendo en lugar de julgar por sentença mandou que o dito Iohan Anes capelan e os outros capelaans que daqui endeante fosen da dita capela de Santa Oufemea ouvensen daqui endeante para senpre en cada huun anno porla quarta parte das ditas casas que perteençe ao dito Gomes Mosqueiro os ditos des mor. de brancos en cada huun anno, et que o mais que valuese ou desen de alugueiro en cada huun anno porla quarta parte das ditas casas que aquela mayoria e mellora fose do dito Gomes Mosqueiro e de sua vos. Et deu por livre e por quite daqui endeante ao dito Gomes Mosqueiro e a todos seus beens e aos beens que lle perteençen por parte da hereença da dita Oufemea Martines para senpre quanto por rason dos ditos des mor. que a dita Oufemea Martines mandou aos ditos capelaans et que o dito Iohan Anes e os outros capelaans que porlo tenpo fosen de Santa Oufemea ajan os ditos des mor. porla quarta parte das ditas casas segundo dito he. Et outrosi mandou ao dito Gomes Mosqueiro que dese e pagase logo ao dito Iohan Anes capelan os ditos des mrs. deste anno pasado. Et por sua sentença o mandou gardar todo asi. Dada foi esta sentença en Ourense, des e seis dias do mes de jullio, era de mill e quatroçentos e viinte e huun annos. Tests. que foron presentes Garçia Dias e Estevo Gonçalves coengos d’Ourense e Gonçalvo Peres da Fonteyña notario d’Ourense e Afonso Gonçalves Mal Degolado e Iohan Bravo moradores en Ourense e outros.

Et eu Gomes Peres notario publico sobre dito que a esto que sobre dito he presente foi con as ditas tests. e o escrivi et en esta carta de sentença que ende delo dey ao dito Gomes Mosqueiro que disso que lle perteençia, meu nome e meu signal fis que tal he en test. de verdade.

(sinal)