GMH/ÍNDICE A-Z

665
1364, marzo, 10.
Renuncia presentada por Lopo López ao Cabido de Lugo sobre o foro do casal de Pombar, en San Lourenzo de Albeiros.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 113r, incluída en: 1364-III-18, (CD n.º 666).

Era de mill et quatroçentos et dous annos, des dias de março.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Lopo Lopes d’Aguiar, teedor do casal de Poombar, o qual casal he dos aniversarios da iglesia de Lugo, sub signo de Sant Lourenço d’Alveyros, et o qual eu teno por foro do cabidoo da iglesia de Lugo et de que eu dava em foro huna terça de pan, cada hun anno, et ora se o dito cabiido quiser faser foro do dito casal a Gomes Ares das Cortinas et aforarllo, eu, o dito Lopo Lopes, por esta carta renunçio et dimito o dito foro do dito casal ennas maos et en poder do dito cabiidoo. Et porque esto he verdade mandey a Afonso Ferrnandes, notario publico de Lugo, que feçese ende esta carta.

Feyta era et dias sobreditos.

Testemoyas que presentes foron: Martin Peres et Iohan de Marçelle, et Iohan Moogo, et Martina Afonso, morador en Villamayor de Mendonedo, ts., et outros.

Et eu Afonso Ferrnandes, notario publico de Lugo dado pella abtoridade do sennor obispo dese lugar, a esto que dito he con as ditas testemoyas presente fuy et a rogo do dito Lopo Lopes esta carta en minna presença fis scripvir, et puge en ela meu signal en testemoyo de verdade.