GMH/ÍNDICE A-Z

556
1350, abril, 7. Lugo
Aldara Eanes dóalles a Frei Xoán de Meira e ao mosteiro de San Francisco de Lugo a metade dun casal e herdade en San Miguel de Berbetouros.
MADRID, AHN, Carp. 1332 E/21, perg. orix., galego, gótica cursiva, 153x283 mm.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Aldara Eanes de Santa Maria Alta, muller que foy de Garcia Ferrnandes de Santa Maria Alta, de boa livre voontade sen constringimento de ningun, dou et outorgo en smola et en pura doaçon para senpre por iur de herdade, a vos frey Iohan de Meyra gaardan, et a o convento do moosteyro de Sant Françisco de Lugo, a meatade de todo o casal et herdamento et vos que o dito meu marido, Garcia Ferrnandes que foy, avia et lle perteesçia et lle perteesçer devia por parte de seu padre, Fernant Garcia, et de sua madre, Aldara Garcia, et de compras, et de gaanças, et de outra maneyra qualquer, en Vigo, que he en terra de Berbetouros, sub signo de Sant Miguel de Berbetouros, et sub outro signo qualquer que vaa a voz do dito casal, con todas suas dereyturas et pertenenças, et ygregario et leygario, et casas, et arvores, et formaes, a monte et a fonte, peru quer que vaan, et esta meatade do dito casal et herdamento vos dou et outorgo en doaçon et en esmonla commo dito he porque rogades et roguedes a Deus por la minna alma et do dito meu marido, et por las almas de Affonso Garcia, et de Ruy Garcia, et de Fernant Garcia, et de Mayor Garcia, et de Costança Garcia, meus fillos, que oyve do dito Garcia Ferrnandes, de que aio gaanado o dito herdamento, porque morreron en meu poder sen ydade comprida, et logo por esta presente carta vos dou o iur et a possisson et propriedade do dito herdamento, et tiro ende a min et a minna vos, et obligo meus bees para vos faser o dito herdamento de pas, et tollo vos et poder a todo omme et muller de minna parte et de estraya que vos non possa enbargar nen contrariar, nen toller este dito herdamento que vos eu dou, et qualquer que vos lo contrariar que lle non valla nen seian sobre elo oydos en iusio nen fora del, et que peyten por nome de pena çent moravedis da boa moneda, a meatade a vos o dito convento et gardian, et a outra meatade a a vos del rey. Et esto fique firme en todo, et dou-vos poder que por vos ou por vossos frayres possades entrar et resçeber o dito herdamento et venderlo, et desbaratalo, et faser del todo contratu d’alieçon que quiserdes, et que vos comprir, et toda vençon et cousas que do dito herdamento feserdes eu o outorgo et aio por firme, et mando et rogo a aquel ou a aqueles que o dito herdamento tragen et teen que vos lo leyxen et desenbarguen et entreguen, et renunçio et prometo a boa fe, et faço iuramento a santos avangeos, que tango corporalmente con minnas maaos, que nunca vos esta doaçon et esmonla que vos dou tolla nen revogue nen venna contra ela en ninguna maneyra por min nen por outren en iusio nen fora del.

Et eu, o dito frey Iohan de Meyra gardian, assi resçebo o dito herdamento et doaçon et smonla que vos a dita Aldara Eanes dades a min et a o dito convento.

Et porque isto seia çerto eu, a dita Aldara Eanes, roguey a Affonso Ferrnandes, notario publico del rey en Lugo, que fesese ende esta carta.

Que foy feyta en Lugo, sete dias d’abril, era de mill et tresentos et oytenta et oyto annos.

Testemoyas: frey Ruy Ferrnandes da Mota et Lopo Pellaes et Iohan d’Alvaz, alffayates; et Pero Eanes, piliteyro, morador ena rua Minaa; et Rodrigo Ares, coytelleyro, et Pero Ferrnandes, fillo de Fernant Peres.

Et eu Affonso Fernandes, notario publico de nosso sennor el rey enna çiudade de Lugo, a esto que dito he con as ditas testemoyas pressente fuy, et vy commo a dita Aldara Eanes feço o dito iuramento et a seu rogo esta carta en mina pressença fis escrivir et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade. (+).