GMH/ÍNDICE A-Z

602
1354, marzo, 31 sábado. Lugo
Lope Sánchez e os seus irmáns véndenlles ao bispo e á igrexa de Lugo as súas propiedades en Mera, Narla e As Camoiras por 150 marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 46r, inclúe cartas de poder: 1353-VI-9 e 1353-VII-11, (CD n.os 596 e 597).

Era de mill et CCCos et noveenta et dous annos, sabado pustrimeyro dia de março.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Lopo Sanches de Riba de Neyra, fillo de Sancho Ferrnandes et de Elvira Arias de Paradella, filla de dona Tareyia de Paradella que foy, de bon curaçon et de boa voontade vendo a vos don frey Pedro Lopes da ordem dos preegadores, por la graçia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, et a vossa iglesia, en nome de min et de meus yrmaos, Sancho Sanches et Gonçalvo Sanches, porque obrigo a faser de pas et por poder que delles ey para esto, o qual he este que se sigue:

A continuación insire as cartas de poder: (CD n.os 596 e 597).

toda quanta herdade eu et elles avemos et nos perteesçe d’aver por parte do dito noso padre, Sancho Ferrnandes, et da dita nosa madre, Elvira Arias, assy de patrimonio commo de compras et gaananças et en outra maneyra qualquer, ennas Camoyras et en Sant Pedro de Narla et en Contae et en Sant Miguell de Bacorin et en Turibil, et en todos los outros lugares du quer que os nos aiamos d’aquel cabo o Minno en Mera et en Narla et ennas Camoyras, asy iglesiarios commo leygarios, et couto et sennorio du quer que os nos aiamos et nos perteesca d’aver ennos ditos lugares, a monte et a fonte, per ut quer que vaan, et reçebo de vos en preço por esta vençon çento et çinquenta moravedis longos, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey dom Afonso, dos quaes moravedis me outorgo por entrego et ben pagado, que a meu iur et a meu poder son pasados, et renunçio a exçepçon do aver non contado nen reçebudo et engano da meatade do justo preço, et que me non possa ajudar de foro, nen de le, nen d’outro foro ninhun que contra esta vençon seia; et obrigo min et todos meus beens, mobles et rayses, gaanados et por gaanar, de vos faser a dita vençon de pas por min et por los ditos meus yrmaos, et des oie mays este dia avedea senpre en pas vos et a dita vosa iglesia pus vos todo meu poderio et sennorio et dos ditos meus yrmaos ende seia sacado et remuvido de nos et posto en vos et na dita vosa iglesia, et dou-vos todo meu livre et comprido poder que a posades entrar quando quiserdes et por ben teverdes por vos ou por outro en vosso nome quando quiserdes.

Feyta a carta da vençon en Lugo era et dias sobreditos.

Testemoyas: Fernan Ferrnandes de Mera; Afonso Peres de Romae; Aras Martines de Francos; Afonso Ferrnades de [Mataffagim], Affonso Eanes de Villa Fiis, ferreyro; Aras Peres, morador en Ossoris; Afonso Ferrnandes de Gumerae, morador enno paaço serviçal do dito sennor obispo.

Et eu Roy Gonçalves, raçoeyro notario publico de Lugo dado por auctoridade do dito sennor obispo, a esto presente foy et a rogo das ditas partes esta carta en minna presença fis escrivir et puge y meu signal en testemoyo de verdade.