GMH/ÍNDICE A-Z

291
1333, xuño, 13
María Eanes véndelles a Diego Fernández e á súa muller a metade de canto ten en Sobrado, freguesías de San Pedro de Santa Cruz, San Cirilo de Recesende e San Tomé de Lebruxo, por 300 marabedís.
MADRID, AHN, Carp. 1332 D/9, perg. orix., galego, gótica cursiva, 165x180 mm.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Maria Eanes, muller que fuy de Gonçalvo Rodrigues de Reçesende, con outorgamento de mia filla, Aldara Rodrigues, que esta presente, vendo a vos, Diego Ferrnandes de Neyra et a vosa muller Tareyia Fernandes, a meatade de quanta herdade et vos eu ey en Sobrado, et vendovos a meatade de quanta herdade et vos eu ey en Reçesende, de complas et de gaaças et d’avoença, et de quall maneyra quer que a eu y aia, con todas suas dereyturas et pertenenças, fora ende de los carril dos frades a iuso contra Samamede, a montes et a fontes, et en todo los lugares que a vos posades achar asy commo vay su syno de San Pedro de Santa Clus, et su syno de San Quilles de Reçesende, et su syno de San Toome de Labruyo. Et reçebi de vos en preço por esta vençon desta herdade sobredita, tresentos moravedis dos dyneyros da moneda del rey don Affonso, d’oyto en soldo cada maravedi, dos quaes me eu outorgo por ben pagada, et outorgo por min et por todas mias boces a enpararvos con esta vençon desta herdade sobredita et a fazervo-la de paz a todo tempo de quen quer que volo demande.

Feyta a carta XIII dias de iuyo, era de mill et CCC LXXI anno.

Testemoyas: Iohan Fernandes, clerigo de Vale; et Fernan Lourenço, clerigo de Labruyo; et Iohan Topete, clerigo de San Cibrao; et Martin Ferrnandes de Fereyros, et outros.

Et eu Ruy Martines, notario publico del rey na Pobra de Neyra, fuy presente et por mandado et por rogo das partes fis escrivir esta carta de vençon et puye en ela meu synal en testemoya de verdade. (+).