GMH/ÍNDICE A-Z

164
1457

(3R)

-164-550

Estéuõo de Njne4, jurado e pregũtado, quedou o dito abade por rres[...]6 / por quanto diso que nõ era obligado a cousa njgũa.

__________


4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.
550. Esta nota está anulada con cinco trazos verticais que cruzan o texto.