GMH/ÍNDICE A-Z

227
1336, abril, 30
conta

Contas do ano 1335 presentadas ao cabido polo seu mordomo, Gonzalo Rella.

ACOu, Diversorum, I, 181

Sabeam quantos esta carta viren que juntado o cabidoo d’Ourense por canpaan taniuda enna costra nova hu he acustumado de se fazer, presentes dom Pero Paes dayan, en presença de min Afonso Vivianez coengo e chançeler desta çidade, o dito dayan en nome de sy e do dito cabidoo da huna parte et Gonçalvo Rella moordomo do dito cabidoo por sy da outra, deron huun escripto da conta do dito cabidoo deste anno que ora pasou da era de mill e ccclxxiii annos que fillaron do dito Gonçalvo Rella, do qual o tenor atal he: Enno nome de deus amen. Esta he a conta que foy feyta entre dom Pero Paes dayan e o cabidoo da igleia d’Ourense e Gonçalvo Rella moordomo do dito cabidoo, a qual conta he do que renderon as posissoens do dito cabidoo no anno da era de mill e ccclxxiii annos, et outrossy das despesas que foron feytas pelo dito Gonçalvo Rella no dito anno por mandado do dito cabidoo, a qual conta foy fillada e reçebuda do dito Gonçalvo Rella por dom Pero Paez dayan, don Johan Rodriguez chantre, Bertolameu Peres meestrescola de Mundonedo, Afonso Lourenço e Roy Peres coengos que foron dados do dito cabidoo para reçeber e fillar a dita conta do dito Gonçalvo Rella. Et acharon que montavan todas las rendas das suas posissoens que perteençian este anno sobre dito segundo se no livro da reçepta conten por todas las cousas tresentos e çincoeenta e huun mill e oytoçentos e triinta soldos de brancos, que montan en moravedis quareenta e tres mill e noveçentos e seteenta e oyto moravedis e seys soldos doyto en soldo o moravedi. Iten acharon que montavan todas las despessas que foran feitas em este anno sobre dito tresentos e oyteenta e dous mill e seteçentos e noveenta soldos de brancos que montam em moravedis quareenta e sete mill e oytoçentos e quareenta e oyto moravedis e seys soldos doyto em soldo o moravedi. Et assy montam mays as despessas ca a reçepta tres mill e oytoçentos e seteenta moravedis de brancos doyto em soldo o moravedi. Et para pagar ao moordomo estes tres mill e oytoçentos e seteenta moravedis que monta mays a despessa ca a reçepta mandamos lle que tirasse a cada huun a deçima parte de todas las cousas do que lle montase a sua raçon pelo livro para o tirar sigundo mays e mynos, segundo que a cada huun servyo, conven a saber de cotidiana e das partiçoens e dos aniversarios e das festas dos presentes, et o moordomo que faça todas las outras despesas e as pague segundo que van metudas em conta na despesa. Et tyrada a deçima parte a cada huun segundo sobre dito é, achamos que montava esto que lle tiramos da deçima parte tres mill e duzentos moravedis. Et assy lle ficamos aynda em deveda de seysçentos e seteenta moravedis. de brancos. Et para lle pagar estes seysçentos e seteenta moravedis damos lle en Fernan Peres raçoeiro os quinentos moravedis que os devya ao cabidoo das rendas que tevo nos tenpos pasados. Iten de mays lle mandamos que tomase do comun çento e seteenta moravedis de brancos e os metesse ennas despessas deste anno que ora anda da era de mill e ccclxxª e quatro annos. Et tyrada a deçima parte a cada huun do que lle montou a sua raçon, fica ao moordomo para pagar a cada huun coengo e raçoeiro e dobreiro o mays que lle montan a sua raçon pelo livro segundo que a cada huun servyo. Et o dayan e o cabidoo fican para lle fazer pagar todas las cousas e devedas que lle deverem das rendas do cabidoo que el non poder aver e lle non querem pagar, tanbem dos omes boons da igleia commo dos outros de fora da igleia que teem as rendas do dito cabidoo sigundo que llas meterom em conta enna reçepta, a[s] quaes cousas e devedas deve a aver o dito Gonçalvo Martines para sy e pagando a cada huun sua raçon segundo sobre dito é, os ditos dayan e cabidoo outorgaronse por bem pagados do dito Gonçalvo Rella. Et outorgaron que reçeberon del boa conta e verdadeyra, deronno por livre e por quite el e todos e seus beens e toda sua voz quanto he por raçom desta conta deste anno sobre dito da era de mill e ccclxxiii annos, tanbem do que reçebeu commo do que despendeo. Et em esta conta non vay metudo em reçepta o que o moordomo recadou e ouvo nos coutos de Nugueira e de Mourisco nen outrossy non vay metudo em despesa o que o moordomo despendeo ennos messes de sentenbro e de novenbro nas raçoens do pan que deu ennos messes sobre ditos, de que aynda o moordomo deve dar conta tanbem do que reçebeu dos ditos coutos das novydades e das proes que se colleron enno anno da era de mill e ccclxxiii annos commo do que despendeo ennos messes sobre ditos de setenbro e de novenbro da era supradita e do que despender ennos messes dabril e de mayo deste anno da era de mill e ccclxx e quatro annos. Feyta e çertada e acabada foy esta conta entre os ditos dayan e cabidoo e o dito Conçalvo Rella o pustrimeyro dia do mes dabril, era de mill e trezentos e seteenta e quatro annos. Testemunyas que presentes foron Rodrigo Rodrigues raçoeiro, Fernan Gonçalves prelado de Prexegueyroo, Johan Laso clerigos do dayan, Johan Garçia porteiro do dito cabidoo.

Et eu Affonso Viviaez coengo e chanceler sobre dito que a estas cousas sobre ditas presente foy e en mia presença duas cartas en un tenor partidas por .a.b.c. fige escrivir e este meu sinal en cadauna delas puge en testemunyo de verdade.

(sinal)