GMH/ÍNDICE A-Z

130
1457

-130-

Vẽta.

Este dito dja, ẽno dito lugar, ano4 sobredito. Como4 eu, o dito Gonçaluo Tanoyro, que so / presente, outorgo e coñosco que vendo e firmemẽte outorgo para senpre ja/mais, por juro de herdade, a vós, Rroý Ferrnandes de Caamaño, absente, como4 si fosedes presente, para vós e vosas boses, herdeyros e soçesores, a metade / do casal de Bretal, que he ẽna freigresja de Santa María d'Oljueyra, así / casas e cortes e pardjneyros, herdades e chantados e eyras e cortiñas / e arroos4, a mõtes e a fontes, cõ súas dereyturas e perteẽsças quantas ha e de / dereyto aver deue, o qual a mj perteesçe como4 a neto e herdeyro propjnco que so / da dita Tareyia Martíns, mjña aboa; a qual dita metade4 do dito casal, segundo dito he, / vos dou e vendo por preço e cõtía de oytoçentos4 morauidís vellos, que logo / rreçebjn de vós, Jon Seco, que estades presente, en nome4 do dito Rroý Ferrnandes; / dos quaes me outorgo por ben cõtento, entrego e pago a toda mjña / võtade, por quanto os rreçebjn rrealmẽte e cõ efecto en presençia429 / do notario e testigos desta carta en húa taça de prata e en brãcas vellas, / e desde oje dito dja, parto e quito de mj todo jur, posesiõ430, señorío e propeadade / que eu ey a todo431 o sobredito, e poño en ello ao dito Rroý Ferrnandes, e lle dou poder / conprido para que por sy mjsmo posa entrar e tomar o jur e posisiõ, señorío e propiedade do dito medjo casal e de todo o que dito he; / e me obligo4 de llo faser çerto e sãao en todo tenpo, por meus bees que / para elo obligo4, so pena do dobro432, e se máis val, vosllo433 dou en pura e bõa / doaçõ. Outorgou434 carta firme, et çétera. E eu, o dito Jon Seco, así o rreçebo / en nome4 do dito Rroý Ferrnandes e para el, et çétera. Testigos: os sobreditos.

Leuoula Jon Sequo.

 

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
429. A primeira letra está escrita sobre un b.
430. Posesiõ está entreliñado.
431. Todo está entreliñado.
432. So pena do dobro está entreliñado.
433. Primeiro escribiu voslo e despois corrixiu riscando vos e engadindo outro l entre s e l.
434. O o inicial está sobre un signo tironiano
.