GMH/ÍNDICE A-Z

330
1355, decembro, 17
foro

Os clérigos do coro subafóranlle a perpetuidade a Fernando Capelo, zapateiro, as súas herdades do Picouto, freguesía de Pazos de San Clodio, por 4 libras a eles e os foros ao señorío.

ACOu, Clérigos do Coro, 100

(Sabean) quantos esta carta viren que nos Johan Martines e Gonçalvo Peres clerigos do coro da igleia d’Ourense procuradores da universidade dos clerigos do dito coro por mandado e outorgamento dos ditos clerigos, afforamos para senpre a vos Fernan Capelo çapateiro morador em Ourense na crus dos Brancos e a toda vosa voz para senpre todalas herdades de pan e de vino que a dita universidade dos ditos (clerigos) ha e lle perteençe em termyo do Picouto que he friiguesia de Sam Cloyo de Paaços que a(a dita) universidade mandou en seu testamento Tereyia Fernandes moradeira que foy na dita vila d’Ourense (na rua dos) Çapateiros, a monte e a fonte con todas suas entradas e seydas e con todos (seus dereitos e) perteenças por condiçon que as lavredes e paredes bem em maneira que non defalescan (por mingoa de) lavor e de boon paramento e façades ao señorio aqueles foros que por elles ha daver, et dedes de cada anno em salvo aa dita universidade ou ao que pelo tenpo for seu moordomo quatro libras de brancos desta moeda husavel que agora corre ou a estimaçon dela se veer tenpo que corra outra moeda, em outro dia de dia de Santa Maria dagosto. Et aiades esto que dito he livre e quite doutra carrega e doutro enbargo. Et se quiserdes vender, deytar ou obligar estas sobre ditas herdades ou parte delo que o vendades, deytedes ou obligedes ante aa dita universidade ca a outro nenhuun polo justo preço que outre por elo der, e se o assy a dita universidade non quiser que enton as vendades, deytedes ou obligedes aa tal pessoa que seia semellavel de vos que em paz e em salvo faça aa dita universidade o dito foro de cada anno. Et obligamos os beens da dita universidade para que vos e vosas vozes seiades enparados e deffessos senpre a dereito con es(to que) dito he. Et eu o dito Fernan Capelo por min e por todas mynas vozes assy reçe(bo de vos) os ditos Johan Martines e Gonçalvo Peres procuradores sobre ditos as ditas herdades que me aforades commo dito he. Et para lavrar e parar bem e conprir e agardar e pagar segundo dito he obligo todos meus beens gaañados e por gaañar. Et he posto que a parte de nos que contra esto pasar e o non quiser conprir e agardar que peyte aa outra parte que en elo quiser estar e o quiser conprir e agardar por nomme de pena cem mrs. da dita moeda, et a dita pena pagada ou non esta carta e aforamento sobre dito fique firme e valla para senpre. Et desto en |desto em| commo pasou as ditas partes pediron a min notario que lles dese ende senllas cartas partidas por .a.b.c. feytas em huun tenor, et eu de meu offiçio dey ende esta que tal he aa dita universidade. Feita a carta em Ourense, dez e sete dias de dezenbro, era de mill e trezentos e noveenta e tres annos. Testemuyas Fernan de Paz, Martin Fernandes clerigos do dito coro e Fernan Tinosso ...do moradores na dita vila d’Ourense.

Et eu Nuno Anes notario publico (d’Ourense) polo bispo e pola igleia desse lugar que a esto presente foy e o escripvy e meu nomme e signal y puge em testemuyo de verdade que tal he.

(sinal)

[reverso] Carta do afforamento das herdades do Picouto que mandou Tereixa Fernandes.