GMH/ÍNDICE A-Z

396
1340, febreiro, 3. Lugo
O tesoureiro e Fernando Domínguez afóranlles a Fernando Domínguez e á súa muller e a unha voz as leiras de Pedreira e Negraes por renda anual á igrexa de Valonga da cuarta e décimo dos novos, décimo do liño, 12 soldos por foro e outras condicións.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 28r.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Aras Pellaes, thesoreiro da iglesia de Lugo, et prestameiro da iglesia de Sancta Maria de Valonga, et eu Fernan Domingues, prellado da quarta desa iglesia de Valonga, con outorgamento do cabidoo de Lugo, avervamos a vos, Fernan Domingues de Sant Martino de Lua et a vosa muller Moor Rodrigues, por en toda vosa vida d’anbos et dous et de huna pesoa semellavele de vos qual o postrimeyro de vos nomear en vida ou a tenpo de voso finamento, duas leyras de herdade que son da dita iglesia de Valonga; huna destas leyras he a leyra da Pedreyra commo se ven a o porto de Pumeda et vay pella antigoa d’entre os Cavaleyros et da iglesia, et a casa de Diego Rodrigues de Pumeda, et da outra parte a casa d’Elvira Gaçea a dereyto a a ponte da iglesia; et a outra leyra he a leyra das Negraes commo se começa na herdade de Valonga de Sussaa et se vay a a barreyra da portilla d’entre Valonga de Susaa et a iglesia et a fonte dos Salgueiros a dereito a o Sabugueiro detras-llo çelleyro de Mayor Fernandes. As quaes leyras vos avervamos a a tal razon conven a saber, que avedes a lavrar et parar ben as ditas leyras et avedes a dar cada anno, a dita iglesia de Valonga ou aquel que o ouver d’aver por el, a quarta et o dizimo en salvo por lo moollo d’aquelles novos que Deus en elles der, salvo huna teega de linaça que avedes a sementar cada anno en estas leyras de que avedes a dar o diçimo et o mays lino seer voso. Et outrosy avedes a faser una casa et hun çelleiro en huna destas leyras sobreditas; et a dar cada anno por foro dellas doçe soldos desta moneda del rey don Afonso, que façen quatro dineiros novees tres soldos, et as outras casas que estan na riba destas leyras sobreditas que paguen dellas a a dita iglesia de Valonga segundo que renderon ata aqui. Et nos, o sobredito thesoreiro et Fernan Domingues, clerigo prellado, outorgamos vos o foro do vervo das ditas leyras commo dito he a vos, o sobredito Fernan Domingues et Mayor Rodrigues et a pesoa que nomeada for.

Et eu, Fernan Domingues de San Martin de Lua que estou presente, por min et en nome da dita minna muller Mayor Rodrigues et da pesoa que for nomeada, asy reçebo de vos o dito thesoreiro et Fernan Domingues, prellado, con outorgamento do dito cabidoo, o vervo et foro das ditas leyras commo he et obligo min et todos bees para pagar cada anno a dita renda et foro commo dito he, et para leyxar as ditas leyras et casa et çelleyro feitos o sobredito tenpo pasado, livre et quito a a dita iglesia de Valonga, con todos los boos paramentos que y foren feytos. Et por que esto seia çerto nos as ditas partes rogamos a Ruy Fernandes, notario publico de Lugo, que feçese ende esta carta.

Que foy feyta en Lugo III dias de freveiro, era de mill et CCCos LXX VIIIº annos.

Testemoyas: don Fernan de Deus, chantres; don Pedro Iacome, iuys; Andres Peres, Iohan Fernandes, Pedro Galvan, Iohan Dias, Fernan Afonso et Afonso Eanes, coengos de Lugo. Testemoyas: Iohan o Carval, clerigo de Moreda; Domingo Eanes et Lopo Peres et Fernan Fernandes, omes do thesoreiro; Pedro Cabeça de Valonga; Diego do Outeyro ts.

Et eu Ruy Fernandes, notario publico de Lugo dado por auctoridade do bispo dese miismo lugar, a esto commo dito he presente foy et a rogo das partes sobreditas esta carta en mina presença fiz escrivir et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.