GMH/ÍNDICE A-Z

298
1333, decembro, 21
Maior Fernández véndelle ao racioneiro Xácome Eanes todo o que lle corresponde na igrexa de San Vicente de Pedreda por 106 marabedís e cuarta.
MADRID, AHN, Carp. 1332 D/13, perg. orix., galego, gótica cursiva, 153x435 mm.

Sabeam quantos esta carta virem, commo eu Moor Ferrnandes, yrmaa de Martin Ferrnandes de Ruviaes, clerigo, et filla de Fernan Outao, que foy, de bon curaçon et de boa voontade, vendo a vos Iacome Eanes, raçoeyro de Lugo, et a vosa vos, todo quanto herdamento et vos iglesiario et leygario eu aio et aver devo en qual maneira quer, enna iglesia de Sant Viçenço de Pedreda, tan ben enna iglesia pe-llo pe do altar commo enna dita fregregia da dita iglesia, con triinta et dous soldos que aio cada anno pe-llo pe do altar da dita iglesia con a vianda et renda, et serviço, que me perteeçe de cada dia, et con todo o iur do padroadigo que aio et me perteeçe de presentar a a dita iglesia, et con todas suas dereyturas et pertenenças asy commo me perteeçe por parte do dito meu padre, et por outra maneira qualquer. Et reçebo de vos en preço por esta vençon çento et seys moravedis et quarta, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda blanca del rey don Affonso de que me outorgo por entrega et ben pagada; et renunçio a exçepçon do aver non contado et d’engano mays ca da meatade do dereyto preço. Et faço iuramento a os santos avangeos, que nunca contra esta vençon vena por min nen por outren en iuyço ne fora del; et obligo min et todos meus bees de vos faser senpre esta vençon de pas, et douvos poder que vos por vosa auctoridade sen outra sollepnidade de dereyto posades entrar et tomar o iur et a possisson et a propiedade do dito iglesiario et herdamento. Et des oie mays este dia avedea senpre en pas vos et toda vosa vos pus vos todo meu poderio et senorio ende seia sacado et removudo de min et posto en vos.

Feyta a carta XXI dias de deçenbro, era de mill et CCC LXX et hun anno.

Testemoyas: Fernan Ferrnandes, clerigo de Sant Viçenço de Deral; Aras Eanes, clerigo de Sant Çibrao; Gomes Eanes et Gomes Aras de Boveda; Pedro Ferreiro da Porta Nova; Affonso Ferrnandes de Sigraos ts., et outros moytos ts. Et eu Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, a esto commo dito he presente foy et vi commo a dita Moor Fernandes feço o dito iuramento, et esta carta en minna presença fis escrivir et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade. (+).