GMH/ÍNDICE A-Z

502
1347, xullo, 2. Fontenova
O bispo e o Cabido de Lugo afóranlle a Afonso Díaz e a unha voz o lugar de Buíde por renda anual de 150 marabedís curtos e outras obrigas. Deseguido, o foreiro doa a herdade de Alloy, na freguesía de Santa María de Saavedra.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 54v, incluída en: 1347-VIII-23, Lugo, (CD n.º 503).

Sabeam quantos esta carta viren commo nos don Iohan por la gracia de Dios et da Santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, con outorgamento de dom Diego Ferrnandes, dayam, et do cabidoo da nosa iglesia de Lugo, et otrosy a pitiçon de Ruy Sanches de Moscoso, canonigo de nosa iglesia de Lugo, et teedor do prestamo de Boyde, por moyto serviço que vos, Afonso Dias de Germar, fesiestes a nos et a dita nosa iglesia de Lugo, aforamos-vos el lugar sobredito de Boyde con todas suas herdades, rendas et dereyturas, peru quer que vaan, a monte et a fonte, para en todos vosos dias et de una persona a pus vos, qual nomeardes al tempo de voso pasamento, en tal maneyra et con tal condiçon que vos que labredes et paredes ben as herdades do dito lugar, et fagades ata dous annos primeyros seguentes, enna herdade do dito lugar, huna casa boa con seu sobrado cuberta de tella, et avedes a dar cada anno en renda vos et a dita persona que nomeardes, çento et çinquaenta moravedis curtos, los quales çento et çinquaenta moravedis sobreditos ha de aver o dito Ruy Sanches en seus dias en quanto teverdes o dito prestamo, et depoys que os aia otro qualquier que o tenna; et depoys de voso pasamento et da dita persona ha de ficar o dito lugar livre et quito a nos et a nosa iglesia de Lugo con todos los boos paramentos que y foren feitos, et avedes a leyxar ennos ditos casares do dito lugar de Boyde oyto vacas et viinte rexellos et quatro boys por provo, et vos avedes a ser vasalo servente et obediente a nos et a nosa iglesia de Lugo de Lugo (sic), et eso miismo a persona que pus vos venier.

Et eu, o dito Afonso Diaz en nome de min et da dita persona, asy reçebo de vos, o dito sennor obispo, deam et cabidoo, o dito foro et obligo min et meus beens de tener et cumplir lo sobredito, et de pagar cada anno los ditos çento et çinquaenta moravedis en paz et en salvo enna villa de Lugo. Et por este foro et merçed que me fasedes do eu a vos, lo dito sennor obispo, dayam et cabidoo et a vosa iglesia de Lugo, toda a herdade que eu ey en Alloy, a qual foy de meu padre, que he sub signo de Santa Maria de Saavedra, que a aiades depoys de meu pasamento et da dita pesoa livre, quita et desenbargada para senpre sen contradiçon ninguna. Et nos, los ditos sennor obispo, dayam et cabidoo et eu o dito Ruy Sanches asy vos lo outorgamos, et en testemoyo desto vos damos esta nosa carta seellada de nosos seellos.

Dada en Fontenova dous dias de jullio, era de mill et CCC LXXXª et çinquo annos.

Iohannes episcopus. Roderici Sancii.