GMH/ÍNDICE A-Z

256
1329, novembro, 2. Lugo
O Cabido de Lugo arréndalle ao deán os casais pertencentes aos aniversarios en Ulloa e as tres cuartas partes do couto de Maceda por 60 marabedís anuais.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 67r.

Era de mill et CCC LXVII annos, dous dias de novembre. Sabeam quantos esta carta viren commo nos o cabidoo de Lugo seendo aiuntados eno thessouro de Lugo como acustumado en cabidoo por campaa tanguda, arrendamos a vos don Fernando Ares, dayan de Lugo, deste San Johan primeiro que ven da era desta carta, por en todos vossos dias, todos los casares que nos avemos por razon dos aniverssarios en Ulloa, et con as III quartas do couto de Mazeeda et da iglesia que he en Hulloa, a tal pleito, conven a saber que vos que os paredes ben, et nos dedes deles cada anno por renda LX maravedis desta moneda que corre, et pagardesnos-los en Lugo en salvo: a meatade por Natal, et a outra meatade por Pascoa; et a vosso passamento deve afficar esta renda livre et quita a iglesia de Lugo con todos los boos paramentos que en ela foren feitos. Et eu, o dito dayan, assi o outorgo et obligo por min et por todos meus bees a comprirlo en todo como sobredito he.

Os que presentes foron: don Fernando Ares, dayan; don Pedro Ruys, juys; don Diego Ferrnandes, archidiacono de Dezon; Aras Pelaes, Andres Peres, Alvar Ferrnandes, coengos de Lugo; Fernando Ares, clerigo do coro et procurador dos aniverssarios, et outros.

Et eu Fernan Peres, notario publico de Lugo, chamado et rogado presente foy [a esto commo dito he, et esta carta fige] scrivir et ponno meu nome et meu signal. (+).