GMH/ÍNDICE A-Z

765
1377, maio, 14. Lugo
O Cabido de Lugo afóralle ao tesoureiro de Mondoñedo, don Roi Díaz, e a oito voces o muíño, cortiña e veiga de Ribeiro, correspondentes á igrexa de Valonga, por renda anual á devandita igrexa de 50 soldos por foro e décimo, mais a quinta parte e décimo do producido na cortiña e veiga.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 89v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos, lo cabidoo da iglesia de Lugo, estando iuntados en cabidoo por campaa taniuda enno coro desa iglesia, segundo avemos de custume, con outorgamento de dom Iohan Affonso, dayan desa iglesia, que he presente et outorgante, et con outorgamento de don Diego Gomes, thesoreyro da dita iglesia, prestameyro de Valonga, et de Fernando Garçia, prelado dessa iglesia, que somos presentes et outorgantes, damos afforo a vos don Roy Diaz, thesoreyro de Mondonedo, que estades presente et outorgante, por en toda vosa vida et de oyto perssoas a pus voso finamento, que seian nomeadas huna pus la outra ata que foren todas nomeadas para este foro; afforamos-vos o moyno, que he da dita iglesia de Valonga, chamado o moyno de Ribeyro, et mays a cortina et veyga que iaz a par do dito moyno, segundo que as tragia Elvira Ferrnandes en foro, commo se parte por lo pumar do Ribeyro et vam topar cabo a casa ut morou Fernando Domingues, clerigo, et commo se parte por la agoa corrente que vay para o dito moyno, et segundo andava en foro. Et vos avedes et as ditas perssoas a manteer feyto o dito moyno et a teer as ditas cortinas et veyga en boo paramento. Et que dedes de foro do dito moyno, de cada ano, a a dita iglesia de Valonga çinquenta soldos por foro et por disemos por Natal, et de foro da dita cortina et veyga avedes a dar a quinta parte et o disemo do que en ellas der de cada ano. Et a finamento de vos, o dito thesoreyro, et das ditas oyto persoas que fique a a dita iglesia de Valonga o dito moyno et cortina et veyga livres et dessenbargados con todos los boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, o dito thesoreyro, por min et por las ditas persoas assy reçebo o dito foro, et obligo meus bees et seus para o comprir en todo commo dito he.

Feyta a carta en Lugo, quatorse dias de mayo, era de mill et quatroçentos et quinse annos.

Testemoyas que foron pressentes: o dito dayan, et don Gonçalvo Eanes, chantres; et don Rodrigo Affonso, arçidiago de Deça; et don Pedro Aras, arçidiago de Neyra, et don Pedro Aras, arçidiago de Triacastella; et don Diego Gomes, thesoreyro; et Tomas Gomes et Fernando Peres et Aras Peres, coengos, ts., et outros.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo por lo obispo desse lugar, a esto que sobredito he presente foy et fis scripvir et puge y meu signal.