GMH/ÍNDICE A-Z

131
1318, febreiro, 9
cesión

O bispo Gonzalo cédelles unha viña a Fernando Rodríguez e á súa muller, Maior Núñez, en vida de ambos e dun descendente se o tivesen.ACOu, Bispo, 55

Connosçuda cousa seia a todos que nos dom Gonçalvo bispo d’Ourense por fasermos ben e merçee a vos Fernan Rodrigues cavalleiro e a vossa moller Moor Nunes nosa criada damos vos a nossa viña do Vao, a qual nos conpramos de Ouffemea Martines moller que foy de Ruy Peres dos Brancos e de seus fillos por tal condiçon que vos anbos aiades a dita viña en vossas vidas con suas perteenças, e morto hun de vos que fique enno outro. Et se fillo ou filla ouverdes de consuun ambos mortos que lle fique a dita viña e a teña en sua vida, et a morte do dito vosso fillo ou filla que fique a dita viña livre e desembargada a nos ou a quen na mandarmos ou a nossa voz. Et desto mandamos faser duas cartas partidas por .a.b.c. Esto foy feito nove dias de febreiro, era de mill e ccc e çinqoenta e seis annos. Tests. Gonçalvo Peres raçoeiro, Pero de Beyro capellan de Santa Maria a Madre, Gonçalvo Eanes rector da igleia de Beran, Gomes Peres escudeiro do dito bispo.

Et eu Affonso Viviaez coengo d’Ourense e chanceler dessa cidade que a estas cousas presente foy e por mandado do dito señor estas duas cartas partidas en un tenor en mia presença fige escrivir e en cadauna delas meu sinal puge que tal he en testemunyo de verdade.

(sinal)