GMH/ÍNDICE A-Z

394
1374, agosto, 18 (Vilarrubín)
venda

Fernando Pérez de Solleira véndelle a Xoán Martínez, reitor de Carracedo, dous piteiros de viña no Vao, "a su San Lázaro", xunto ao camiño que vén para Santa María do Porto, por 100 barbudas.

ACOu, Escrituras XII, 78
(ed. A. López Carreira, Ourense no século XV, 183)

Sabean quantos esta carta viren que eu Fernando Peres de Soolleira vendo a vos Johan Martinez reitor da igleia de Santiago de Carrazedo dous piteiros de viñas que eu aio ao Vao a su San Lazaro a suu camiño que ven para Santa Maria do Porto. Et hun deles entesta eno dito camiño et da outra parte entesta na viña da capela que ten Apariço Eanes et da outra parte con a viña do cabidoo. Et o outro entesta eno Miño et da outra parte entesta ena viña de Pero Payz et da outra entesta con a viña de Gonçalvo Peres raçoeiro et da outra con a viña de Fernan Peres de Boymorto. Os quaes piteiros eu ouve de meus tios Martin Peres e Johan Peres. Vendo vos os ditos piteiros desemo a deus livres (e quites) de todo outro enbargo (...) por çen barbudas, as quaes logo de vos reçebi, de que me outorgo por ben entrego e ben pagado, et renunço a lee de non numerata pecunia e a todalas outras lees que falan en este caso. Et obrigo todos meus beens de vos defender a dereyto con esto que vos vendo. Et todo jur, posison, auçon que eu aio enos ditos piteiros todo o quito e parto de min e de toda miña vos (...) o poño en vos o dito Johan Martines e en toda vossa vos para senpre. Et quen quer da miña parte ou da estranya que contra (...)çon que vos faço quiser pasar en todo ou en parte delo, aya a yra de deus e a miña maldiçon, et a vos ou a vosa vos peyte de pena quiñentos mrs. et a carta fique firme e valla senpre en seu revor. Et eu o dito Johan Martines asy reçebo os (ditos) piteiros de viña de vos o dito Fernan Peres. Feyta (a) carta aa igleia de San Martiño de Vilarrovin, des e oyto dias de agosto, era de mill (e quatroçentos) e dose annos. Testemuyas frey Fernando de San (...) Garçia Peres da Pousa, Johan Gonçalves de Carrazedo.

Et eu Rodrigo Afonso notario do couto de Vilarr(ovin e de) Tougues por noso señor o bispo d’Ourense e pola sua eigleia que a esto presente foy e esta carta escrivi e meu signo y fige que tal he.

(sinal)