GMH/ÍNDICE A-Z

84
1309, agosto, 1
Pedro Eanes véndelles a García Fernández e á súa muller unha cavada en San Vicente do Veral e Santa María de Alta por 200 soldos.
MADRID, AHN, Carp. 1332 B/7, perg. orix., galego, gótica cursiva, 190x140 mm.

Sabiam quantos esta carta viren commo eu Pedro Eanes, dito Rubertes, fillo que foy de Iohan Rubertes et de Maria Peres, de boo curason, vendo a vos Garçia Ferrnandes de Santa Maria Alta, et a vossa muler Aldara Eanes, a mina cavada que ias en formae et vay na riba do regeyro do hun dos cabos, et do outro vay cabo huna de Iohan Peres, et fer no monte su a Pena do Frade, sub signo de San

Viçenço de Deral et de Santa Maria Alta. Et reçebo de vos en preço por esta vençon sobredita duçentos soldos da moneda del rey don Fernando de que me outorgo por ben pagado. Et obligo por min et por todos meus bees a vos faser senpre esta vençon sobredita de pas, des oye mays avedea senpre en paz vos et vossa vos pus vos o meu senorio removoudo et o poder.

Feyta a carta da vençon primeyro dia d'agosto, era de mill et CCC XLVII anos.

Presentes foron: Martin Pelaes de Progel, Martin Peres de Berbegeyra, Affonso Peres, çapateyro, testemoyas, et outros moytos que o viron ts.

Et eu Aras Affonso, notario publico de Lugo, pressente fuy et notey et esta carta escrivi con mina mao propia et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.

SIGNO