GMH/ÍNDICE A-Z

707
1369, novembro, 3. Lugo
O bispo de Lugo outórgalle ao Cabido o que lle corresponde de xantar nas igrexas de Santa María de Amandi, Santa María de Ferreira e outras polos moios, quiñóns e rendas pertencentes á mesa capitular en Santa Mariña de Bosende e Santiago de Cangas.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fol. 50v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos don frey Pedro Lopes da orden dos preegadores por la gracia de Deus et da Santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, por nos et por nosos suçesores, damos et outorgamos a vos, o dayan, et cabidoo da nosa iglesia de Lugo: conven a saber çen moravedis que nos avemos de iantar de cada anno enna iglesia de Santa Maria de Amande, item mays çen moravedis que avemos de iantar de cada anno enna iglesia de San Iullao de [...], et mays seseenta moravedis que avemos de iantar cada anno enna iglesia de Santa Maria de Ferreira, et mays seseenta moravedis que nos avemos de iantar de cada anno enna iglesia de San Lourenço d’Aguiar. Et estes moravedis vos damos et outorgamos, que os aiades para senpre, por rason dos moyos et quinons et rendas et dereyturas que nos [...]mos [...] iglesia de Santiago de Cangas et de Santa Marina de Boosende, que eran das amistraçoes do mes de desembre [...] son ennos Verosmos et enno Val de Ferreyra, et que perteesçian a a mesa de vos, o dito cabidoo, para prom[...] con o abbade et convento do moesteyro de Santo Estevo de Riba de Sil por la iglesia de Santiago de Vilar d’Ortelle, a qual dita iglesia nos, o dito sennor obispo, permutamos con a priora et donnas do moesteyro de Santa Maria a Nova por o couto do dito lugar de Villar d’Ortelle, que a dita priora et donnas do dito moesteyro y avian et lles perteesçia de dereito. Et outorgo que aiades os ditos moravedis d’aqui adeante para vos et para vosos suçesores sen enbargo de nos et nosos suçesores para senpre. Et que esto seia çerto nos las partes mandamos ende faser esta carta.

Feyta en Lugo, tres dias de novembro, era de mill et quatroçentos et sete annos.

Testemoyas: o dito dayan; don Iohan Dias, chantres; don Iohan Afonso, arçidiago de Deça; don Pedro Arias de Parrega, arçidiago de Neyra; don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Sarria, et don Alvar Rodrigues, arçidiago de Deçon, et don Rodrigo Afonso, arçidiago de Triacastela, et don Roy Gonçalves, mestrescolla de Lugo, et don Alvar Dias, iuys, et don Diego Gomes, thesoreyro; Thomas Gonçalves et Gonçalvo Eanes et Pedro Arias et Fernan Peres, coengos; et Lopo Peres, porteyro do cabidoo; et Fernando Peres, notario, et outros.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo, a esto foy presente et fis scripvir et aqui puge meu signal.