GMH/ÍNDICE A-Z

354

agosto, 21

Afonso do Cabo, como arrendador que foi da alcabala do pan do pasado ano, dáse por pago do mercador Pedro González da correspondente ao pan que vendeu de parte do abade de Oseira. (fol. 107v)

Pero Gonçalves. Feita e dada.

Sabado viinte e hun dias do mes de agosto en Ourense, Afonso do Cabo, asy como arrendador da alcavala do pan que diso que fora o anno de triinta e tres annos, se outorgou por pago de Pero Gonçalves, mercador vesiño d’Ourense, de todo o pan que o dito Pero Gonçalves vendeu en esta dita çibdade o dito anno porlo abade dOseyra e que el aqui del tiña e por el vendeu \do anno pasado et vendese enno dito anno/ en todo o dito anno e de todo se deu por pago e deuo por livre e quite a el e ao dito abade da dita alcavala. Tests. Gomes de Chantada, Afonso Anriques, Vasco Gomes o moço.