GMH/ÍNDICE A-Z

372

agosto, 26

Nuno Patiño reclama á muller de Xoán Fernández a alcabala de tres cargas de sal que mercou, cousa que ela nega, salvo seis fanegas mercadas polo seu marido, das que o xuíz lle demanda albará. (fol. 112)

Nuno Patiño.

A XXVI dias do dito mes do dito anno, en Ourense, audiençia da terça, o dito Nuno Patiño demandou a moller de Joan Fernandes tres carregas de sal que mercara en esta çibdade e que lle pagasen alcavala delas et o dito alcallde mandou a dita mo a dita moller do dito Joan Fernandes diso que os non conprara nen vendera e o dito alcallde ma salvo que seu marido que conprara a huun omen de fora o dito sal, que era seys fanegas e o dito alcallde mandoulle doje a terçeiro día mostrase alvala onde pagara alcavala, senon que el faria aquelo que con dereito devese. Tests. Goterre Afonso rejedor, Meen de Seabra, Alvaro Castellaao, Afonso Codeiro.