GMH/ÍNDICE A-Z

170

abril, 1

Gonzalo Fernández devolve a Fernando González de Ovedo unha cota. (fol. 54v)

Abril
Margarida Fernandes.

Quinta feira, o primeiro día do mes de abril, Diego Meendes, escripvano del rey, en nome de Fernando Gonçalves de Obedoo, reçebeu de Margarida Fernandes, en nome de seu marido Gonçalvo Fernandes, huna cota que desia que era de medea boça que tiña en garda o dito Gonçalvo Fernandes de Fernando Peres et obrigou sy por sy e por seus beens et do dito Fernando Gonçalves de quitar a paz e a salvo da dita cota a dita Margarida Fernandes e a seus beens e do dito Gonçalvo Fernandes et do conçello desta çidade etç. Tests. Joan Peres de Rio Seco, Pero Pereira de Çebolino et Fernando criado da dita Margarida Fernandes.