GMH/ÍNDICE A-Z

D141
1459, abril, 29

A filla de Xoán Fernández, carniceiro, recibe do seu marido en dote cen floríns de ouro. (fol. 43v)

Carta de doaçon que deu (- - -) seu marido (a moller de)* a sua moller quando a levou do taanboo.

Domingo XXIX dias de abril, en Ourense ennas casas de morada de Joan Fernandes carniçeiro, sendo y en tanbo a sua filla do dito Joan Fernandes (- - -) logo seu esposo et marido (- - -) diso que lle dava et deu en doaçon e dote et arras de seu corpo çen frolliins douro e etç., para o qual obrigava sy et seus beens etç., carta de doaçon forte e firme etç. Tests. Vasco Gomes, Martin do Cabo, Joan Cortydo rejedores, Nuno d’Ousende, Gomes de Mugares.