GMH/ÍNDICE A-Z

D45
1459, marzo, 30
Luís García demanda a Xoán Afonso de Tenoiro peles de cabrito e marta.
(fol. 19v)

Loys Garçia.

A triinta dias de março, enna Praça do Canpo, audiençia da terça, por ante Vasco Gomes et Gomes de Mugares juises, Loys Garçia demandou a Joan Afonso de Tenoyro pelicas de cabirtos et martas de que diso que lle devía CCCC.- vellos, que llos mandasen pagar con as costas. Negoo, leixou en seu juramento deçesorio, pedio acordo e dello en que o soltase a terçeiro dia. Tests. Rodrigo Fernandes, Pero Fernandes notarios, Afonso barbeiro, Alvaro Fernandes. (fol. 19v)