GMH/ÍNDICE A-Z

D5
1459

Os xuíces condenan a Gonzalo, peleteiro, a pagar 20 mrs. a Xoán Caldelas.
(fols. 1v-2)

Joan Caldellas.
(En) este dia e por tests. mandaron os ditos juises (...) sentença a Gonçalvo piliteiro que a IX dias (...) a Joan Caldellas XX.- (...) dereytas que (...) (fol. 1v)
(...) estes tests. (...) mandaron a (...) çapatos a XIIII.- cada (...) que seu juramento fose (...) e que o soltase a terçeiro dia (...) demanda ficar confesa.