GMH/ÍNDICE A-Z

586
1352, febreiro, 27. Lugo

Carta do adiantado maior de Galicia aos meiriños na que lles ordena que respecten os privilexios do bispo e igrexa de Lugo.

LUGO, AC, lib. 10, n.º 43, copia notarial feita por Arias Pérez: 1360. Tumbillo Nuevo, fol. 109 c) r-109 d) r; Tumbo Nuevo, fol. 326v.

De mi Sueyro Yanes, adeantado mayor por noso señor el rey en Gallisia, a todos los merinos das merindades de Gallisia que agora son por mi, o seran d’aqui adelante, e a qualquier ou a qualesquiera de vos que esta mina carta viredes ou traslado dela signado de scrivano publico, salud et gracia.

Sabede que don frey Pedro Lopes, obispo de Lugo, me mostro hun ordenamiento que agora o dito noso senor el rey feso en las Cortes de Valladolid, seellado con seu seello de plomo, en que se conten que manda a todos los adeantados e merinos de seus regnos que non entren enos coutos e señorios dos perlados e das suas yglesias, nen fagan y justicia, nen emprasen, nen couten nihua cousa a aquelos que y moraren, salvo seendo ellos primeramente frontados que façan justiçia, e os ditos perlados a non quiseren faser, nen faser comprimento do dereito a os querellosos, que a salvo fique a os ditos seus merinos e adeantados que a façan. E agora o dito señor obispo pidiume e frontoume, de parte do dito noso señor el rey, que lle guardase e comprise o dito ordenamiento, et mandasemos a vos que o guardasedes e conprisedes. Porque vos mando, vista esta minna carta, a todos e cada un de vos, ou traslado dela segundo dito he, que non entredes nen fagades justicia enos coutos do dito señor obispo de Lugo e de sua yglesia, nen en algun delos, nen emprasedes nen coutedes en nihua maneira a os moradores de y, nen ponades en ellos talla nen outra peyta nihua, nen consintades a outro nihun que o faga, mais se alguas querellas ouveredes dos ditos coutos, ou dos moradores delos, enviades frontar a o dito señor obispo que faça dellas aver cumprimiento de dereito, e el non querendo faser fica a vos a salvo de o fasedes, segundo que o dito noso señor el rey manda. Et non façades ende al sub pena de seysçentos morabetinos, e sub aquelas penas que se eno dito ordenamiento conteen, a cada un de vos. E de como vos esta mina carta for mostrada e a conprides, mando a qualquier notario publico que para esto for chamado, que de ende a o que vos la mostrar testemoyo signado con seu signo por que eu sabea en como comprides mandado do dito señor rey e meu. E non façan ende al sub la dita pena. A carta liuda dadella.

Dada en Lugo, veinte e sete dias de febrero, era de mill et tresentos et noventa annos.

Eu Johan da Camara, notario eno endeantamento de Gallisia, a fis escrivir por mandado do endeantado.