GMH/ÍNDICE A-Z

F-C4
1454, decembro, 15
Afonso de Ceboleiros, morador en Piñor, e Vasco de Rante, zapateiro de Ourense, como fiador, obríganse a pagar ao deán, Afonso López de Valladolid, 165
mrs. que o primeiro deles lle debe pola compra de once fanegas de centeo, efectuada no mosteiro de Xunqueira de Ambía. (fol. 2v)

Deyan.

Anno sobre dito, dia luuns, quinse dias do dyto mes de desenbre, enna dita çibdade d’Ourense, enno Canpo, Afonso de Çeboleyros morador enno couto de Piñor como devedor e prinçipal pagador, et Vasco de Rante çapateiro vesiño da dita çibdade como seu fiador, anbos de man comun a vos de un e cada un deles por lo todo, renunçiando a ley de duos rex devendi en todo e por todo, se obrigaron con todos seus beens de dar e pagar a don Afonso Lopes de Valladolid dean d’Ourense ou a Diego Vasques clerigo seu criado e fasedor ou a quen poder ouber do dito deyan, deveda boa e conosçida, he a saber çento e seseenta e e çinco mrs. de moeda vella de (...)* tres brancas vellas e un dño. o mr., os quaes ditos CLXV.son de honse fanegas de çenteo que o dito Afonso de Çeboleiros conprou do dito Diego Vasques en nomme do dito deyan enno mosteiro de Junqueira de Anbia, medido por medida dereita da praça da dita çibdade, a quinse mrs. da dita moeda cada fanega, os quaes ditos CLXV.- prometeron de dar e pagar enna dita çibdade sen pleito e sen contenda alguna fasta dia de San Joan do mes de junyo primeiro que ben, su pena do dobro da dita contia, sobre lo qual deron poder aas justiças e renunçiaron etç., carta firme etç. Tests. Joan de San Giaao e Fernando Alvares vesiños d’Ourense e Rodrigo de Çaame e Rodrigo de Roma e Joan Vidal, moradores enno dito couto de Piñor. (fol. 2v)