GMH/ÍNDICE A-Z

305
1334, febreiro, 13
Fundación de aniversario realizada por Urraca Fernández, que lle doa á igrexa de Lugo a súa herdade na freguesía de San Miguel de Bacurín.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 1v, traslado polo notario Rui Fernández: 1335.

Era de mill et treçentos et LXXta et tres XIII dias de [...] en presença de min Ruy Ferrnandes, notario publico de Lugo, et das testemoyas subscriptas Iohan Fernandes, raçoeyro de Lugo, procurador do cabidoo da iglesia de Lugo, mostrou et feço leer por min notario sobredito ante don Pedro Iacome, [iuys] ordenario de Lugo, huna nota de hun testamento de Urraca Fernandes, que foy, muler d’Affonso Eanes, correeyro , a qual no[ta] do dito testamento eu notario sobredito foy pressente a façer, et pediu a o dito iuys que desse auctoridade a min notario sobredito que tornase en publica forma huna clausula que se na nota do sobredito testamento conten, que perteeçe a o cabidoo et aniverssarios d’esa iglesia de Lugo, a qual nota do dito testamento era feyta en esta maneira: «In Dei nomine amen. Sabeam quantos esta carta viren commo eu Orraca Ferrnandes, muller d’Affonso Eanes, correeyro, iacendo doente et temendome de morte pero con todo meu sisso et entendemento comprido asy ordeno das minnas cousas et faço meu testamento. Primeiramente mando minna alma a Deus et a Santa Maria sua madre». Eno qual testamento entre las outras cousas se contina esta clausula que se segue: «item mando toda minna herdade que eu aio en San Miguel de Bacorin et en toda essa friigregia a a iglesia de Santa Maria de Lugo para sempre con todas suas dereyturas et pertenenças, et que me faça cada anno por ella hun aniverssario, et que se avenna con aquel que a de min ten [...] para [...] des[...] os novos que rendeu et render d’aqui adeante para seer a herdade quita por elles». A qual clausula et nota do testamento leuda o dito iuys diso que el veendo que o dito Iohan Ferrnades pedia dereyto deu auctoridade a que [eu notario] que tornase a dita clausula en publica forma et a posesse no livro do cabidoo signada con meu signal. Feyto foy esto era et dia sobreditos.

Testemoyas: don Aras Pelaes, thesoreyro da iglesia de Lugo; Affonso Eanes, raçoeyro; Fernando Eanes et Pedro Migueles, clerigos do coro de Lugo. Et eu Ruy Ferrnandes, notario sobredito dado pe-lla auctoridade do bispo desse mismo lugar, a esto commo dito he presente foy et por mandado et auctoridade do sobredito iuys a dita clausula trasladey en este livro do cabidoo et puge y meu signal.