GMH/ÍNDICE A-Z

1

1416.
O Concello acorda dar ó bacharel Gómez Rodríguez e a Rui Martinez, notario, os maravedís que lle prestara García Rodríguez, para os gastos de ida a Betanzos para prosegui-lo preito que o Concello tiña diante do Correxedor cos de Pontedeume, Vilalba e Ferrol.

moravedi que o dito Garçia Rodriges enprestara ao dito conçello et o dito conçello mandara dar ao bachiller Gomes Rodriges eta ao dito Rui Martines, notario, para a custa da yda que hiran a la vila de Betanços en segimento do pleito que o dito conçello avia ante o corregidor de noso señor el rey con os conçellos de Pontedeume et Villalva et Ferrol. Testemoyas, Juan Bugeirete, Vaasco Peres Abril, Alvaro Gil, Martin Fagundes, Pero Leal et Alvaro Peres da Caña, viziños da dita çidade. D’aqui a juso por lo notario.