GMH/ÍNDICE A-Z

073
1457

-73-

Poder.

Este día, ẽnos paaços de Rriãjo225. Como4 eu, Sueyro Gomes, dou meu poder / cõprido a vós, Jon Seco, presente, para que por mj e en meu nome4 podades presẽtar e / presentedes, desta ves tã solamẽte, o terço do benefiçio cõ cura de Sã Mjgell / de Valadares, da metade4 de que eu presento e de más se a mj perteesçe de dereyto / de presentar226; a outra parte he de presentar da abadesa e co[n]uẽto227 do moesteyro228 de Santa María / de Belujs, se agora vacar por morte de Rroý Peres de Louro, clérigo cureyro / agora poseedor do dito terço de benefiçio; e o posades presentar señalada/mẽte en Afonso Lopes, clérigo, meu criado, fillo primeyro de Afonso Lopes, morador en Rribadeo, / e nõ en outra persona4, e para que façades qualque(e)r juramento que eu en este caso seja / tiúdo de faser, outórgolle poder conprido cõ quaesque(e)r cláusulas e firmesas, / et çétera. Testigos: Jon Mariño de Soutomayor, arçidiano4 de rreýña, e Jon Mariño / e Lopo4 de Goyás229, escudeyros e sobriños de dõ Sueyro Gomes. / Jurou230 e prometeu de llo nõ rreuocar, et çétera.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
225. Despois está riscado XX.
226. Despois está riscado e.
227. Está escrito cun único sinal de abreviación.
228. Está abreviado Mno.
229. Despois está riscado criados so.