GMH/ÍNDICE A-Z

D104
1459, abril, 17
Xoán Bugallo solicita execución nos bens de Xoán Barregán, Xoán Pérez e Maior González. (fol. 33a)

[Joan Bugallo.

En este día et por estes tests. o dito Joan Bugallo pedio exsecuçon en beens dos sobre ditos, et Joan Barregan et Joan Peres e Moor Gonçalves pediron traslado e praseo a que disesen de seu dereito (...) o dito alcallde que averian seu acordo con (...) ditas escripturas et faria aquello que con (...) devese]*.