GMH/ÍNDICE A-Z

036
1457

-36-

Seguro.

Este dja se outorgarõ seguro os sobreditos113, de dito e de feyto e de cõsello, que nõ se errarã / ẽnas personas4, saluo demãdarse a dereyto, so pena4 de perder los bẽes para / o dito Sueyro Gomes e das outras penas4 en [e]ste114 caso estableçidas en dereyto. / Seguro forte e firme. Testigos: os ditos. //

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
113. Os sobreditos está sobre a liña.
114. Está escrito enste sen trazo por riba.