GMH/ÍNDICE A-Z

180

1460, agosto, 21. Valladolid.
Documento incompleto do Nuncio-colector apostólico don Antonio de Veneris relativo ó subsidio eclesiástico para a guerra co gran Turco, no que se inclúen dous documentos pontificios do papa Pío II (1458-1464), do 1 e do 15 de xaneiro de 1459, dirixidos ó expresado Nuncio. Comeza co final dunha carta que parece ser do mesmo papa Pío II, do 1 de xaneiro de 1459.
A, papel, moi deteriorado e con letra diminuta, que conserva restos do selo de cera vermella, de 4 follas completas, tamaño folio. Letra itálica.

... indultis et litteris apostolicis sub quibusuis formis et clausulis ac berborum expressione ema/natis aliisque in contrarium facientibus etiam si de ipsis eorumque totis tenoribus presentibus speci/fice ad de verbo ad verbum mencio habenda quibus quoad hoc specialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis quibuscumque. Date Mantue anno Incarnacionis domini/ce millessimo quadringentesimo quinquagesimo nono kalendas januarii pontificatus nostri / anno secundo.
Nos igitur Antonius Nuncius et collector ad premissa per eumdem / domnum nostrum specialiter deputatus uollentes reuerenter sollicite et dilegenter iux/ta iniunctum humeris nostris omnia predicta exequi ut tenemur vos reuerendum / patrem domnum episcopum ac decanum et singulas personas dicti prenotati capituli necnon / omnes alios et singulos supradictos requirimuss et monemuss primo secundo ter/cio vltimo et perentorie vobisque et vestrum cuilibet in virtute sante obediencie / ac sub predictis preinsertis literis apostolicis ac aliis nostris infrascriptis censuris et / penis auctoritate apostolica districte precipiendo mandamus quatenus infra terminos per nos inferius asignandos quos uobis ex nunc pro primo secundo tercio ultimo peremptorio / ac monicione canonica asignamus debeatis omnia et singula in dictis litteris apostolicis con/tenta et que nos pro earum execucione in istis nostris litteris ordinauerimus iniunxerimus / volluerimus et mandauerimus sine vlteriore dilacionis mora et absque contradiccione / aliqua exequamini illaque omnia et singula efficaciter adeimplere curetis atque quilibet / vestrum faciat et adimpleat et si summa mille septingentorum quadraginta trium florenorum auri de Aragonia in quibus ecclesia vestra / in dicto opido Metine cum expensis absque magistribus militaribus sancti Iacobi de / Spata de Calatraua de Alcantara et santi Johannis Ierosolimitani taxata fuit inter / particulares personas dictarum eclesie ciuitatis et diocesis distributa et subdiuisa iuxta comi/ssionem in dicto opido [...8] tunc per nos et dictos subdelegatos factam et vobis vel procura/toribus vestris assignatam facta et pecunia integre vel(?) per te collecta et congregata fuerit / illam vel quicquid collectum fuerit penes quoscumque illud existat nobis in loco residencie / nostre del in ciuitate conchensi reuerendo patri domno Lupo eiusdem ciuita/tis conchensis episcopo vel alteri ibi a nobis deputato vel deputando / vestris periculo sumptibus vel expensis per fideles personas infra quindecim dies a die / presentacionis presentium litterarum inmediate sequentes quorum quinque pro primo quinque por secundo / et releiquos quinque pro tercio vltimo et peremptorio termino vobis vel vestrum cuilibet assignamus / mittatatis traddatis et realiter consignetis vel mitti traddi et consignari faciatis. Si vero / negligencia vel alia quavis occasione [...7] subdiuisio et colleccio minime facta fuerit / vel vnicuique equalis porcio suum verum valorem dignitatum et beneficiorum que obtinet dis/tribuatur et ne quisquam indebite oneretur illam iuxta veram(?) formam et tenorem dictarumn / litterarum vobis ex dicto opido Metine directarum et non alias juste integre equaliter et fide/liter infra ternminum in eisdem litteris contentis sub penis et censuris in illis expresis quas contra/faciendo vos et vestrum quemlibet incurrere vollumus ipso facto adeo dilligenter et sollicite fieri / et dictam pecuniam colligi studeatis vt illius medietatem infra duos et reliquam medietatem / infra reliquos duos sequentes menses a die presentacione presentium litterarum quas vos reuerende / pater domne episcope vel vos domne decane et capitulum sine mora aliqua in ecclesia vestra publicari vel / illarum copiam vel omnium quorum interest noticiam deueniat in valuis vestre catedralis / ecclesie affigere faciatis nobis vel dictis nostris deputatis vel deputandis similiter vestris peculio / sumptibus et expenssis non expectato quod tota summa integre collecta fuerit et prout illius maior / pars colligatur absque vlteriore mora dispendio misisse traddidisse et consignasse de/beatis prout idem domnus noster sanctissimus predictas suas preinsertas confirmacionis litteras et quibuscumque aliis iniunxit mandauit et voluit que si forsam dicte conmissionis littere vobis / ex dicto opido Metine directe et quouis casu perdite vel amisse essent illam copiam / vel transumptum ab aliqua vobis [...9] ecclesiam adeo dilligenter habere curetis et / premisa in dictis litteris omni excepcione remota adinpleantur et quia intencio eiusdem Calisti predecessoris fuit vt dicta summa centum millium florenorum deductis omnibus factis et fiendis expensis nobis sine dispendio et onere aliquo consignaretur et hec eadem intencio / et voluntas sit eiusdem domni nostri sanctissimi cum ipsius Calisti superueniente obitu oporteat cameran apostolicam nouas ob hanc causam subire expensas vobis et vestrum cuilibet / ac omnibus aliis et singulis supradictis in eisdem vestris ecclesiis in ciuitate et diocesi constitutis / exemptis et non exemptis vltra predictan summam racione dicti subsidii et expensarum / vobis Metine inpositam viginti trium florenos eciam de Aragonia boni et / justi pondere auctoritate apostolica nobis in hac parte conmissa sicvt premittitur cum aliis subdiuiden/dis et colligendis ac nobis vel dictis nostris deputatis vel deputandis mittendos et con/signandos superaddimus et imponemus. Verum si forsam subdiuisio prime summe et expen/sarum in prefato opido Metine vobis et aliis predictis impositarum facta et integre / ac totaliter collecta fuerit dictam summam viginti trium florenoru per / nos supradictorum et impositorum inter vos et vestrum quemlibet ac omnes alias et singulas / personas predictas prout vobis conmodius videbitur ita studiose et diligenter distribuatis / et colligatis vel distribuere et colligere faciatis vt in dictis litteris vna cum predictis aliis / pecuniis nobis vel dictis nostris deputatis aut deputandis in dictis locis defferantur et in/tegre consignentur et ut raciones dicte camere ab omnibus conmodius exhigamus subdiui/sionem in dictis vestris ecclesia et diocesi factam vel fiendam in publica forma nobis et proprium nun/cium quantocius fieri poterit destinetis et nichilominus uobis domno \\ episcopo ac // decano ac capitulo tenore presencium sub premissis et infrascriptis censuris et penis quas contra faciendo vos et vestrum quemlibet / similiter incurrere vollumus ipso facto conmittimis et mandamus quatinus infra duodecim dierum spa/cium a die presentacionis presencium quorum quaturor pro primo quatuor pro secundo et reliquos quatuor / pro tercio vltimo et peremptorio termino vobis vel vestrum cuilibet assignamus quatinus vnam vel duas personam seu personas Deum timentes ydoneas ac fide et faculttibus sufficientes ad rec/cipiendum et colligendum omnes et singulas predictas pecuniarum summas juxta dictam factam vel fiendam subdiuisionem quam inmediate ei vel eis consignare faciatis nostro nomine nominetis / et deputetis et uos de eorum nominibus et consignacionibus per uestras litteras quatenus acusetis nos enim illam vel illas sic per vos nostro nomine nominatam del deputatam aut nominandas uel deputandas / personam seu personas in dictiss vestris ecclesia ciuitate et diocesi ad subcollectorem vel sub/collectoris officium ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc auctoritate et facultate qua po/ssumus / deputamus ac nostrum vel nostros subcollectorem vel subcollectores cum potestate reci/piendi colligendi et exigendi omnes et singulas pecunias eiusdem camere apostolice in dictis /ecclesia ciuitate et diocesi a quibusuis personis exemptis et non exemptis milliciarum / et ordinum quorummcumque occasione pre [...4] debitas vel debendas et de receptis dum/taxat quitandi liberandi et absoluendi ac omnia alia et singula faciendi ferendi exercendi et exequendi circa colleccionem et recepcionem dictarum pecuniarum que oportuna et vtilia esse / prospexerit facimus constituimus et ordinamus mandantes vobis reuerendo patri domno episcopo / ac decano et capitulo ceterisque personis ecclesiasticis tam secularibus quam regularibus dicte ecclesie / mindoniensis milliciarum et ordinum quorumcumque exemptis et exemptis quatenus / eis in premissis et ea tangentibus efficaciter pareatis obediatis et intendatis ac pareat obediat et intendat inobedientes vero ac negligentes et contradictores quoslibet et rebelles / ac ipsius vel ipsorum officium seu exercicium impedientes vel perturbantes in aliquo quouis modo / necnon soluere renitentes seu differentes per excomunicacionis suspensionis et interdicti sen/tencias ac fructuum reddituum et prouentuum arestacionem(?) subastacionem et vendicionem appellacione postposita compescendo et compellendo et insuper eisdem deputatis vel deputandis si / id inobedienccicum ac rebellium proteruitas et contumacia exegerat eos ab eorum beneficiis / et dignitatibus realiter anmouendi illasque capi faciendi et captos / in carceribus mancipan/di ac quecumque alia ad premissorum execucionem uaria et oportuna faciendi et exequendi / prout ueritas suaserit expedire inuocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis / eos quoque que ad [...12] fuerint si eorum debitis satisfecerint a censuris et penis per eum / vel eos late promulgatis absoluendi et a carceribus liberandi tenore presencium concedimus fa/cultatem. Et nichilominus quia vt prefertur magistratus sancti Jacobi de Spata de Calatraua de Alcan/tara ac prioratus sancti Johannis Jherosolimitani ac eorum preceptorie separatam ab aliis ecclesiis diui/sionem habuerunt vobis domno deputato vel deputandis presencium tenore committimus et mandamus / quatenus quitquid in dicta ciuitate et diocesi camere apostolice et nobis illius nomine racione dicti subsidii / et expensarum debuerint vel debent iuxta tenorem subdiuisionis predictos domnos magistros / et conuentus de simili mandato nostro desuper faciende quam ab eis vobis quam primum facta / fuerint per alias nostras litteras sub premissis censuris penis iniunctis mandauimus et ad eius exhibicionem vos vel alter vestrum illos qui in dicta ciuitate et diocesi fuerit si negligentes for/sam essent in mittendo per dictas censuras et penas ac per eorum fructuum reddituum et prouentuum arestacionem(?) subastacionem et vendicionem et in quantum oporteat personalem detencionem et / incarceracionem appellacione postposita compellatis donec et quousque vobis vel vestrum alteri illam / exhibuerint et de eorum debitis in premissis terminis integre satisfacerent vollumus autem subdi/uisionem quam ab eis habueritis in publica forma retenta vobis illius copia nobis dilligenter per fide/lem personam mittere procuretis quoque de pecuniis quam ab eis receperitis particularem nuncium / et competentem a predictis in dictis vestra ecclesia ciuitate et diocesi collectis vel colligendis tene/atis vt de eis particularem racionem congruenti tempore nobis vel vicem nostram habentibus assignare / possitis quas quidem pecunias sicvt premittitur per vos ab eis recipiendas in archa et custodia / infrascripta donec nobis vna cum aliis integre mittantur reconditas reponatis nec in / aliquos vsus conuertatis vel alicui alteri quam vobis vel deputatis a vobis aut ab aliis forsam in lo/cum nostrum a prefato domno nostro sanctissimo deputandis tradere presumatis sub eisdem cen/suris et penis quas contrafaciendo ipso facto incurratis \\ mandamus autem eisdem domnis per vos sicut premittitur nominandis ne contra[...10] ac domnis sancti Jacobi de Spata in [...10] presumat donec a nobis aliud litteris nostris missis//. Et nichilominus vollumus quod de/putandus vel deputandi subcollector vel subcollectores predicti antequam huiusmodi officium incipiant exerceri in manibus presidentis pro tunc in dicto vestro capiptulo prestare teneatur / vel teneantur de illo scilicet exercendo ac de omnibus et singulis premissis et inferius annotandis / dilligenter obseruandi fidelitate debita juramentum et ad euitandum ea que verisimiliter in pecuniariis negociis emergere solent vollumus et mandamus vobis vt pecunias per / dictos deputandos subcollectores pro tempore colligendas in aliqua archa in tuto loco / prout vobis securius vedibitur recondere faciatis quam vestris periculo sumptibus et expensis / custodire curetis et in qua ipsi illas quam primum receperint sub censura et penis predictis / recondere debeant et teneantur donec et quousque eisdem vestris periculo sumptibus et expenssis / nobis vt prefertur fuerint consignate inhibentes tunc vobis omnibus prenominatis ac eisdem subcollectori vel subcollectoribus deputatis vel deputandi sub premissis ac infrascriptis / censuris et penis quas contrafaciendo vos et ipsos ac vestrum et eorum quemlibet similliter incurrere / vollumus ipso facto quantis de dictis pecuniis colligendis directe vel indirecte quouis quesi/to colore aliter quam vt premittitur disponere vel in vestros uel suos aut aliorum vsus conuertere vel / quibusuis aliis personis cuiuscumque status gradus ordinis vel condicionis existant vigore / cuiuscumque alterius mandati desuper forsam fiendi preterquam uobis uel deputatis aut deputandis / a nobis aut aliis forsan in locum nostrum per sedenm apostolicam deputandis tradere et consig/nare presumatis vel quolibet actemptetis vel ipsi eciam presumant et actemptent manda/tes sub eisdem censuris et penis prefatis per vos deputando vel depuntandis quatenus eos et eorum quemlibet eciam ipso facto incurrere vollumus quantos huiusmodi subcollectoris officium pro seruicio Dei et fidei liberaliter et prompto animo recipere et acceptare teneantur et debe/ant et vt omnes huiusmodi propter generalem suorum beneficiorum reseruacionem acceptare non vere/antur idem domnus noster sanctissimus predictam suam preinsertam confirmacionis bullam ad su/pernam rei memoriam decreuit et declarauit eorum beneficia propter hoc non fore Sedi apostolice / generaliter reseruata verum quia omnis labor dignus est premio ac mrcede sua vobis / reurendo patri domno episcopo ac decano et capitulo predicte ecclesie mindoniensis comittimus / et mandamus quatenus vltra jura officii subcollectoris que ad eos pro execucionibus et aliis / pertinenciis pro salario et satisffacione eorum et pro labore aliorum qui huiusmodi negocio lobarauerint / vel laborauerit ac pro custodia delacione et consignacione dictarum pecuniarum nobis vel dictis/ nostris deputatis aut deputandis fienda necnon pro expensis aliis per vos alias inues/tigacione verorum valorum et in dicto opido Metine facta tantum distribuere faciatis quantum / in veritate medio iuramento usque in hunc diem expendistis et verisimiliter presumi debeat / quod in premissis expendere debeatis ita tamen quod de dictis pecuniis ad cameram apostolicam per/tinentibus et expensarum predictarum nichil diminuatur sed ita vos moderate in premissis habeatis / quod nullus de iniusticia vestra vel eorum ad quos distribucio huiusmodi pertinet conqueri possit super quo / vltra predictum juramentum animas et consciencias vestras vel eorum oneramus monemus autem eosdem / deputandum vel deputandos subcollectorem vel subcollectores vt florenos vel equiualen/tes pro eis pecunias super recepcione fienda tam bonos et boni pondere recipiant vel recippere / faciant vt ex eis vel ex dictis equiualentibus deferendis et consignandis nobis pecuniis dapnum / aliquod non reportetur. Ceterum ne aliqui in premissis omnibus et singulis quouis modo / difficultatem aliquam vel dillacionem ponere presumat vobis vel vestrum cuilibet notum facicmus / quod prefatus sanctissimus domnus ne omnes et singulas appellaciones per quoscumque forsan ad turbacionem / vel dillacionem huius tam sancti et neccessarii operis pro defensione fidei christiane conta inmanissimum / Turchum qui tam crudeliter in christianum sanguinem seuire non desinit per alias suas aspostolicas / litteras cassauit irritauit et anullauit. Igitur ne quisquam per appellaciones huiusmodi subterfugere / quoliter presumat tenorem predictarum litterarum presentibus etiam inseri fecimus et est talis:
Pi/us episcopus seruus seruorum Dei dilecto filio Antonio de Veneriis Legum doctori camere apostolicie / clerico decime siue subsidii centum millium florenorum de Aragonia ac fructuum reddituum et pro/uentuum eius camere in regnis Castelle et Legionis aliisque dominiis carissimo in Christo filio / nostro Henrico eorumdem regnorum et dominiorum regi illustri subiectis debitorum collectori / ac nostro ac Sedis apostolice Nuncio salutem et apostolicam benediccionem. Cum te per alias nostras litteras nuper collecorem super colligenda decima siue subsidio centum florenorum auri de Arago/nia alias auctoritate quarumdam litterarum felicis recordacionis Calisti pape iii predecessoris nostri per venerabiles / fratres nostros Petrum oxoniensem a toletano et Garsian lucensen episcopos ab ispalensi archiepiscopis / subdelegatos et te tunc in eisdem regnis et dominiis collectorem et Nuncium apostolicum imposicione cum certa facultate fecerimus constituerimus et deputauerimus prout in eisdem / nostris litteris plenius continetur ac prr alias nostras litteras imposicione huiusmodi per nos factam approba/uerimus afirmauerimus et nonnulla alia decreuerimus volluerimus et mandauerimus prout / in illis lacius eciam continetur et deinde accepimus nonnullos fore qui sub dolosis viis pretex/tu appellacionum uel sub colore reiterandi [...5] aut aliis quibus possunt monicionis interuentuis(?) / colleccioni decime seu subsidii huiusmodi in quantum possunt retardare vel inpedire Nos vollentes eorum ausibus et conatibus ne hec tan pia et neccessaria pro fidei defenssione sub/uencio impediatur prout tenemur obuiare motu proprio et ex certa nostra sciencia quascumque prouo/cacciones et appelaciones a premissis vel illorum occasione a quibusuis personis interpositas et in possterum quaslibet interponendas ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc cassamus / irritamus et annullamus ac pro nullis et infectis haberi decernimus ac vollumus et declara/mus vt dicte diuisiones per nos facte iuxta summam per uos desuper promulgatam stetur in omnibus / et per omnia prout in illa plenius continetur decernentes irritum et inane quidquid contra / illius tenorem gestum actum et attemptatum fuerit vel in posterum quodlibet agi geri et attemp/tari contingerit ac vollumus et mandamus ut tu et deputandi a te ad execucionem omnium / et singulorum in prefatis nostris litteris contentorum et ab eis dependencium incidencium et conne/xorum procedatis ac subsidium centum millium florenorum huiusmoodi plene et integre exigatis co/ligatis et recipiatis a quibusuis personis per arestacionem et distraccionem fructuum reddituum / et prouentuum ecclesiarum monasteriorum magistrorum et beneficiorum suorum prout tibi vide/bitur expediri super quibus tibi plenam et omnimodam tenore presencium concedimus facultatem / sive locis vsque ad ipsum diem publicacionis penarum collectum fuerit penes quascumque illud existat et similiter quitquid pro tenpore colligetur non expectato que integra summa / colligatur sub eisdem penis dicto Antonio aut deputandis ab eo ad eius / vel illorum requisicionem quantocius asignetur vollumus eciam cum ipsius predecessoris / intencio fuerit vt dicta summa centium millium florenorum omnibus factis et fiendis / expensis in manibus dicti Antonii collectoris vel deputandorum ab eo consigna/retur et ipsius superueniente obitu noue sint nunc subeunde expense vt ipsis An/tonius vnicuique ecclesie tantum superaddat quantum sibi visum fuerit expedire et nochilominus / vt hii quos dictus Antonius suos subcollectores in premissis deputauerit aut / duxerit deputandos omnes collectores huiusmodi libencius suscipiant et efficiter / exerceant Nos beneficia eorum tam que tenpore dicti predecessoris ad huiusmodi officium / deputauerit quam quos in posterum deputabit tam obtenta quam obtinenda propter huiusmodi / subcollectionis uel deputacionis officium generaliter reseruata non esse auctoritate et sciencia supra / dictis decernimus et declaramus non obstantibus constitucionibus et ordinacionibus apostolicis / atque nostris et dicti predecessoris presertim quibus nos et idem predecessor in vniuersis et singulis ecclesiis et diocesi sub collectorum beneficia generaliter reseruauimus et / dictus predecessor reseruauit necnon omnibus et singulis supradictis ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omninio hominum liceat hanc paginam modorum confirma/cionis approbacionis suplicacionis consitucionis prolacionis iniunxionis mandati voluntatis / decreti et declaraccionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem / hoc attemptare presempserit indignacionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noiuerit incursurum. Date Mantue anno Incarnacionis do/minice millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono kalendas januarii pontificatus / nostri anno secundo.
Pro quorum omnium et singulorum in dictis preinsertis litteris conten/torum ac connexorum et emergencium ab eisdem execucione idem sanctissimus domnus noster / Pius nos in dictis regnis et dominiis suum et camere apostolice collectorem ac Se/dis apostoolice Nuncium cum certa potestate et facultate per alias suas litteras fecit constituit / et deputauit prout in illis quarum eciam tenorem hic eciam de verbo ad verbum inseri / fecimus plenius continetur:
Pius episcopus seruus seruorum Dei dillecto filio Anto/nio de Veneriis Legum doctori camere apostolice clerico decime seu subsidii centum / millium florenorum de Aragonia ac fructuum reddituum et prouentuum eiusdem camere in reg/nis Castelle et Legionis aliisque dominiis carissimo in Christo filio nostro Henrico regi [...25] debendorum collectori ac nostro et Sedis apostolice Nuncio / salutem et apostolicam benediccionem. Cum Nos hodie impendens decime siue subsidii centum / millium florenorum auri de Aragonia ac per venerabiles fratres nostros Petrum oxoniensem a [...6] lano et Garsiam lucensem episcopos ab ispalensi archiepiscopo subdelegatos te eciam [...5] / [...5] eisdem regnis et dominiis ipsius decicme siue subsidii per felicis recordacionis Calistum [...10] / [...4] predecessorem nostrum deputatum collectorem et Nuncium aspostolicum vigore[...20] / litterarum ipsius predecessoris imperante factam per alias nostras litteras confirmauerimus [...10] / uerimus omnes et singulos archiepiscopos episcopos abbates ceterosque [...20] ecclesiasticas tam seculares quam regulares niliciarum et ordinum quorum [...15] tos et non exemptos ad solucionem ipsius decime siue subsidii per [...25] / in eisdem predecessoris litteris expressas et per prefatos Petrum et Garsiam episcopos / et te per vestram setenciam promulgatas omnino teneri et ascrictos esse ac tenuerimus ac / volluerimus et declarauerimus illam tibi vel deputandis a te sub certis modo et / forma ac penis in terminis in illis expressis traddi et asignari debere prout in eisdem / nostris litteris plenius continetur Nos de tua circunspeccione fidelitate industria et / [...62] / in Domino fiduciam specialen ac sperantes indubie quod nostra quin ymmo christianorum / omnium et fidei catholice eccclesie quoque et camere predictorum negocia prouide solliicite / et fideliter exequere te collectorem predicte decime siue subsidii centum millium florenorum / huiusmodi et expensarum ac fructuum reddituum et prouentuum prefate Camere debitorum et quoliter / debendorum cum potestate per te vel per alium seu alios substituendi in qualiter diocesi siue loco / prout oportune tibi videbitur expediri dictorum regnorum et dominiorum subcollectores / et exactores decime siue subsidii ac fructuum reddituum ac prouentuum predictorum / vel illos qui tenpore prefato predecessoris per te vel tuo nomine deputati fuerint con/firmandi et quocies tibi videbitur amouendi et alios de nouo instituendi ac / de receptis illos duntaxat quitandi et liberandi calculu(?) ipsorum reuidendi / calculandi et de administracione per eos si veridicam racionem reddiderint liberandi ab/soluendi cum officio potestate jurisdiccione honoribus oneribus et emollumentis colectoribus decimarum ac fructuum et prouentuum eidem camere debitorum dari et concedi consuetis quos presentibus eciam litteris vollumus / constituimus et deputamus tibique et deputandis a te vel tuo nomine gerendi facien/di et exercendi circa colleccionem et recepcionem decime siue subsidii ac fructuum / reddituum et prouentuum predictorum et dependencium ab eisdem omnia et singula / que opportuna vel vtilia esse prospexerint et que cocllectoris fructuum ac decime / huiusmodi in illis et aliis regnis et dominiis facere gerere et exercere potuerint seu debuerint plenam et liberam tenore presencium concedimus facultatem mandan/tes venerabilibus fratribus nostris toletano ispalensi et conpostellano archiepiscopis ac / vniuersis et singulis episcopis abbatibus prelatis et quorumcumque miliciarum magistratibus / comendatariis prioribus preceptoribus necnon quibuscumque aliis clericis et personis / ecclesiasticis secularibus et regularibus ordinum quarumcumque exemptis et no exemptis / regnorum et dominiorum predictorum et aliarum parcium quarumcumque prefatum quoque / regem magistratus ac domnos temporles regnorum et dominiorum predictorum ex/hortantes et requirentes vt tibi et deputandis a te in premissis et circa ea faue/ant et assistant eciam per exhibicionem brachii secularis quocies eos super hoc te requirere / contigerit inobedientes uero ac negligentes et contradictores quoslibet et rebelles / et alios tuum et deputandorum a te officium seu exercicium perturbantes aut im/pedientes in aliquo quouis modo necnon soluere renitentes seu differentes / [...5] onis suspensionis et interdicti sentencias aliasque censuras et penas [...10] / [...7] videbitur penas cogendo et conpellendo. Et si [...25] / [...7] eos ecclesiis monasteriis magis[...10] et officiis ecclesiasticis pri / [...12] et ab illis amouendi illosque capi faciendi et captos in carceribus mancipan[...20] exigendi ac de eorum beneficiis personis ydoneis prouidendum [...5] / [...12] et singulos faciendi gerendi exercendi et exequendi que ad execucionem pre / [...15] expediri videtur eos quoque qui ad cor reverssi coram [...6] satisfecerint / [...15] et penis huiusmodi liberandi et absoluendi [...10] beneficia restituendi / [...15] relaxandi necnon omnes et singulos archiepiscopos episcopos prelatos et quascum / [...15] ecclesiasticas et seculares personas que forsam sentenciias et censuras per litteras / [...25] necnon per eosdem oxoniensem et lucensem episcopos a te / promulgatas [...10] occassione vel alias quaslibet incurrerint a sentenciis censuris et penis / omnibus eciam si illarum vigore irregularitatem quamlibet incurrissent / penis omnibus eciam si illarum vigore irregularitatem quamlibet incurrissent (sic, repetido) / in forma ecclesiastica consueta eciam absoluendi et cum eis super irregularitatem huiiusmodi dispensandi plenam / et liberam earumdem presencium tenore concedimus eciam facultatem et potestatem non obstantibus [...12] et ordinacionibus apostolicis necnon quibusuis priuilegiis exempcionibus immunitatis / contradictores quoslibet et rebelles per excommunicacionis suspensionis et interdicti aliisque / censuris et penis in aliis nostris tibi directis litteris lacius expressis appellacione postoposita / cogendo et compellendo inuocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis / non obstantibus omnibus illis que in aliis nostris litteris vollumus non obstare ceterisque contra/riis quibuscumque. Date Mantue anno Incarnacionis dominice millesimo quadringen/tesimo quinquagesimo nono xviiiº kalendas februarii pontifictus nostri anno secundo.
Et vt omnia / et singula premissa quieciori animo et cum maiori consciencie vestre pace adimpleatis vos omnes / et singulos predictos earumden ciuitatis et diocesis mindoniensis exemptos et non / exemptos seculares et quorumcumque ordinum regulares ab omnibus et singulis sentenciis censu/ris et penis quas non parendo vigore litterarum prefati Calisti ac sentecie et aliarum litterarum / a nobis et dictis subdelegatis illarum vigore quorumlibet emanatarum preterquam in preua/ricacione exhibicionis verorum valorum quam nobis et superiori nostro in posterum reseruamus / incurristis auctoritate apostolica nobis in hac parte concessa tenore presencium absoluimus et abso/lutos fore censemus ac vos et predictorum singulos in eum statum reponimus in quo / eratis ante decretum litterarum predictarum ac super irregularitatem si quam incurristis / vel aliquis predictorum incurrerit dispensamus et insuper vt animabus vestris et omnium / predictorum salubrius consulatur vobis et predictorum cuilibet tenore presencium facultatem / concedimus ydoneum eligendi confessorem qui vos et quemlibet vestrum dictorum a retu pre/missorum absoluat in sacramento ecclesie consueta iniuncta vobis et singulis predictis pro modo culpe / penitencia salutari et aliis que iure fuerint iniungenda. Et nichilominus vobis omnibus et sin/gulis supradictis tenore presencium injungimus et mndamus quatenus omnia et singula sic per nos / vt premittitur dicta gesta facta atque iniuncta / eadem auctoritate apostolica sub supra et infra sentenciarum / censura ac sub pena quingentorum florenorum auri de Camera eidem camere apostolice / aplicndorum adimpleatis faciatis et vestrum quilibet adempleat faciat et quantum in vobis fuerit / faciatis eciam ab aliis inuiolabiliter obseruari. Et si forte premissa omnia et singula modo pre/misso non adimpleatis seu super premissis aut eorum aliquo in preiudicium mandatorum et / voluntatis sanctissimi domni nostri vt premittitur quitquam disposueritis seu attemptaueritis aut vestrum aliquis / disposuerit seu attemptauerit quominus littere apostolice et presens noster processus suum debitum sorci/antur effectum aut impedientibus nos aut subcollectores nostros super premissis in aliquo / dederitis aut vestrum aliquis dederit auxillium consilium vel favorem publice vel ocul/te directe vel indirecte quovis quesito colore singulariter in vos omnes et singulos qui / in premissis delinqueritis et generaliter in quoscumque contrdictores in hac parte et rebelles / tam ecclesiasticos quam seculares cuiuscumque [...7] status gradus ordinis eciam miliciarum / aut eciam mendicancium exemptos et non exemptos cuiuscumque condicionis exis/tant in et sub dictis apostolicis litteris Calisti predicti comprehensos nisi infra sex dierum termino / a contradiccione rebellione impedimento huiusmodi omnino destiteritis seu destiterint ac man/datis nostris immo verius aostolicis non parueritis seu paruerint cum effectu ex nunc prout ex tunc / et tunc prout ex nunc singulariter et singulos dicta sex dierum canonica monicione pre/missa excommunicacionis necnon quarumcumque dignitatum et beneficiorum ac officiorum priuacione et / ad ea et quacumque alia inhabilitacione ac in capitulum vero ipsius ecclesie cathedralis et / quecumque alia capitula et conuentus quarumlibet aliarum ecclesiarum et monasteriorum eiusdem ciuitatis / et diocesis que in premissis delinquentes fuerint suspensione a diuinis et et omni priuillegiorum et / libertatum ac quorumque eciam beneficiorum ecclesiasticorum si que capitula et conuentus ipsa / aut singularis ipsorum persone obtinent etiam priuacione et in dictam cathedralem et quascumque / alias ecclesias siue monasteria in qua seu quibus delinquentes huiusmodi fuerint seu aliquis / vestrum fuerit interdicti sentencias in hiis scriptis ferimus ac eciam promulgamus nencnon vos et / vestrum quemlibet in pena pecuniaria predicta presencium tenore condempnamus quas quidem / censuras sentencias et penas eciam pecuniarias et priuacionis et inhabilitacionis predictarum / sic per nos contra vos latas non parendo vel aliquid atem/ptando vos ipsos / et singulos supradictos ac capitula conuentus ecclesias et monastria predicta ex nunc / prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc incidisse ac incurrise declaramus vobis vero / reuerendo patri episcopo prefato cui ob reuerenciam vestre pontificalis dignitatis deferendum duximus in hac parte si contra premissa vel aliquod premissorum feceritis per vos vel submissas personas ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc dicta sex dierum canonica / monicione premisa ingresum ecclesie interdicimus in hiis scriptis si vero huiusmodi interdictum / per alios sex dies prefatos sex dies inmediate sequentes substinueritis dicta canonica monicione / premissa suspendimus a diuinis. Verum si prefatas interdicti et suspensionis sentencias / per alios sex dies prefatos duodecim dies inmediate sequantes animo quod absit substinueritis / indurato vos ex nunc prot ex tunc et ex tunc prout ex nunc in hiis scriptis simili cano/nica monicione premissa simili excommunicacionis sentencia innodamus. In quorum omnium / et singulorum fidem et testimonium premisssorum presentes litteras siue publicum instrumentum huiusmodi nostrum processum in se continens siue continentes exinde fieri et per notarium publicum secretariumque nostrum infrascriptum subscribi / et publicari mandamus nostrique sigilli iussimus et fecimus inpensione communiri. Date et acte / hec in nobili opido de Vallisoleti palentine diocesis in domibus nostre habitacionis sub anno a na/tiuitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo indicione viii die vero vicesima prima / mensis augusti pontificatus prefati sanctissimi domni nostri anno secundo presentibus ibidem hono/rabilibus viris domnis Antonio Lucas de Goy et Emundo Rosteit clericis salmantine et / cameracensis diocesis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.
Antonius de Veneriis Nuncius et collector apostolicus (Rúbrica). (Restos do selo de cera vermella).

Et quia ego Johannes Gomes clericus cameracensis diocesis publicus / imperiali auctoritate notarius et prefati reuerendi patris domni domni Nuncii et collectoris / apostolici secretarius et scriba predicte subdiuisionis fiende mandatis / ac superaddictioni imposicioni terminorum vel solucioni fiende assignacioni subcollectorum deputandorum potestatis et facultatis datacioni censurarum et sentenciarum / fulminacioni ac priuacionis et aliarum pecuniarum penarum inposicioni et decla/racioni absolucioni ac processus huiusmodi decreto omnibusque aliis et singulis dum sic / ut premittitur per eumdem reuerendm patrem et domnum Nuncium et collectorem fierent et ageren/tur vna cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi / et audiui et in nota sumpsi ideoque hoc presens publicum instrumentum manu alte/rius in hiis quinque foliis banbacinis fideliter scriptum exinde confeci / scripsi publicaui et in hanc publicam forman redegi signoque et nomine / meis solitis et consuetis vna cum prelibati reuerendi patris et domni Nuncii et collectoris / sigilli inpressione signaui in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum / rogatus et requisitus. Non noceat nec obstet correccio facta in sexagesima / nona linea in tercio folio nec enin additio posita in quaro folio in vi/gesima(?) tercia linea. ( Signo. Na parte inferior do mesmo lese: Gomes).