GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos do arquivo da catedral de Ourense (1289-1399)

433
1384, agosto, 21
foro

Afonso Vázquez, comendador da encomenda de Mudela da Orde de Alcántara, e o seu irmán Gonzalo Vázquez, afóranlle a perpetuidade a Xoán da Ponte, morador en Sabadelle, dous soares de casas na rúa de Cima de Vila por 6 mrs.

ACOu, Clérigos do Coro, 46

Sabean quantos esta carta viren que eu Afonso Vaasques comendador da |comendador da| Mudela que he da orden de Alcantara e eu Gonçalvo Vaasques seu yrmao, damos e outorgamos a foro a vos Johan da Ponte morador en Sabadelle e a toda vosa voz para senpre dous soares de casas que nos avemos que estan enna vila d’Ourense enna rua de Çima de Vila, dos quaes hun deles tevo Estevo Anes d’Anbia que foy e porlo qual nos avemos daver de cada anno de foro viinte libras de diñeiros brancos. Et os ditos soares parten de huna parte das partes con outras casas que vos o dito Johan da Ponte teedes aforadas de nos, et da outra parte estan a par de outras casas de Estevo Anes d’Anbia e teen os portaes enna dita rua pubrica. Aforamos vos os ditos soares con sas entradas e seydas e con todos seus dereitos e perteenças por tal condiçon que vos que façades y casa ou cortiña ou o que vos quiserdes, et dedes ende a nos ou a nosa vos de foro cada anno en salvo por dia de San Johan Bautista do mes de juyo seys mor. de diñeiros brancos de dez diñeiros o mor. Et do al averdelos livres e quites de todo outro enbargo. Et para con eles seerdes anparado e defeso a dereito obrigamos vos todos nosos beens. Pero que he posto que se en alguun tenpo vos demandar os herees do dito Estevo Anes ou outro alguun o soar que tevo o dito Estevo Anes por que nos avemos daver de cada anno de foro as ditas viinte libras, o qual esta a par das casas que foron do dito Estevo Anes, que nos que vos defendamos a dereito con el con todo noso poder, et non vos podendo anparar nen defender con el segundo dito he que vos dedes dos ditos vi mor. que nos avedes a dar dos ditos soares os tres mor. a herees do dito Estevo Anes ou a quen os ouver daver de dereito, et que dedes a nos os outros tres mor. do dito soar que está a par das ditas casas que vos de nos teendes aforadas. Et eu o dito Johan da Ponte que soon presente asy reçebo de vos os ditos Afonso Vasques e Gonçalvo Vasques os ditos soares aforados commo dito he, et para pagar de cada anno o dito foro e conprir e aguardar todo o que dito he obrigo a vos todos meus beens gaañados e por gaañar. Et qual quer de nos as ditas partes que contra esto que dito he quiser pasar peyte aa outra parte que o conprir e aguardar quiser por nome de pena çen mor. de diñeiros brancos, et a dita pena pagada ou non esta carta e aforamento fique firme e valla para senpre. Feita a carta en Ourense, viinte e huun dias do mes dagosto da era de mill e tresentos e oyteenta e quatro annos da naçença do noso señor Jhesu Cristo. Tests. que a esto foron presentes Roy Lourenço cunado dos ditos Afonso Vasques e Gonçalvo Vasques e Gomes Lourenço e Pero Fernandes omme do dito comendador.

Et eu Fernan Gonçalves notario pubrico d’Ourense polo bispo e igleia dese lugar que a esto presente foy e o escripvi e meu nome e signal y puge que tal he.

(sinal)

[reverso] Carta das casas que estan aa porta de Çima de Vila.