GMH/ÍNDICE A-Z

116
1457

-116-

En Rriãjo, VIJ días de nouẽbro de LVIJ. Pareçeu Pero Ferreyro ante o juís Gomes / de Rribademar e dou a vender hũa lãça e hũu alfamare viado, que diso que era / de Pero do Barreyro. Douse o primeyro pregón e leylã. Prometeu Andrés Peres LXV morauidís por/las prendas. Testigos: Ferrnand Gonçalues, Vasco de Lees e Éytor de Beneujdes.