GMH/ÍNDICE A-Z

274

xuño, 2 e 4

Pregón das cubas de Fernando Rodríguez, adxudicándose en poxa por 40 mrs. (fols. 87v-88)

A II de juyo foy dado hun pregon as cubas de Fernando Rodrigues. Tests. Afonso de Betanços e Afonso Anriques notarios. (fol. 87v)
Sesta feira quatro dias do mes de juyo foy dado outro pregon aas ditas cubas et posoas Pero \omme/ de Afonso Yanes en XL .- vellos. Tests. Meen Suares et Afonso Anriques et Joan Fernandes.