GMH/ÍNDICE A-Z

493a
1434novembro, 22
Pregón dos panos e da bufuílla a pedimento de Gonzalo Anes, fiel, e de Iudá Pérez. (fol. 152)

Yuda Peres, Gonçalvo Yanes.

Lues XXII dias do mes de novenbro, deu o pregon dos pannos et da bufuylla a pedimento de Gonçalvo Yanes fiel e de Yuda Peres recadador enna Praça do Canpo et do Çenteo. Tests. Rodrigo Afonso notario et Afonso e Joan Peres de Rio Seco et Joan de San Lourenço et outros e Martin Lobiacho.