GMH/ÍNDICE A-Z

330

xullo, 16

Dous veciños de Barbadás reciben 240 mrs. prestados de David, que devolverán en cinco moios de viño. (fol. 101v)

Davy prateiro.

En este día Joan Carneiro o moço et Joan Gonçalves, fillo de Gonçalvo Martines, moradores en Barbadaas, como devedores prinçipaas et Rodrigo de Moreda seus fiadores, todos de man comuun etç. reçeberon enprestados de Davy prateiro dosentos et qoreenta mrs. branca en tres dños. por los quaes se obrigaron de lle dar çinqo moyos de viño de lagar, do viño das suas viñas de Barbadaas, a como valuer regachaan, nen a mayor valia nen a menor, forro et quite de alcavala carreto etç. et que page cada huun a sua parte da alcavala etç. Penna a mayor valia de agosto etç. Tests. Afonso Anriques notario, Fernando Gonçalves, Afonso Garçia escripvano. ( fol. 101v)