GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

F-A5
1504, maio, 31

María de Barreiro, veciña de Seixalbo, vende a Nuño de Ortega, cóengo de Xunqueira de Ambía, unha cámara nunha casa, á que abrirá acceso pola súa, por 30 reais. (fol. 7)

Carta de venta de Nuño de Hortega.

En Seyxalvo (oyto)* trinta e un dias (...) mes de mayo, anno do naçemento de (n)oso señor Yhesu Cristo de mill e quinentos (...) quatro annos, Maria de Varreyro muler de Afonso de Varreyro, vesiños do dito lugar, con liçençia e abtoridad de dito seu marido que presente estava, vendio fyrmemente a Nuño de Hortega clerigo canonigo de Santa Maria de Junqueira d’Anvya es a saber una camara que esta en la casa d’adega que quedou de seu padre Afonso jues que deus aja, segundo parte con casa do dito Nuño d’Ortega e con lo quiñon de Ynes Yanes e con lo forno, por preçio e contya de trinta rs. de trinta e un par e un real novo, de los quales se dio por ven paga e contenta por ante min el notario e tests. de(s)*sta carta a condiçion que faga la entrada da dita camara por la sua casa e page en cada un anno un mr. de dereitura; poso penna de dobre etç. Tests. Joan Dala e Joan de Canpelo clerigo e Joan Rodrigues, vesiños de Junqueira, e que la pueda levantar con otra casa. (fol. 7)

(- - -) (fol. 7v)