GMH/ÍNDICE A-Z

092
1457

-92-

Este dja, outorgou o dito Vasco d'Amjll que dá por njgũa a dita obligaçõ / que a dita Mayor de Cores lle tyña feyta quanto a súa parte dela. Carta firme. / Testigos: os sobreditos. //