GMH/ÍNDICE A-Z

123

1396, febreiro, 20. Vilamaior-Mondoñedo.
Carta do bispo de Mondoñedo don Lope de Mendoza (1393-1399) pola que une os préstamos de Santiago de Bravos e Santo Estevo de Oirán, que antes pertencían á Dignidade Episcopal, á Mesa Capitular, tocante á recitación da Hora de Noa na Catedral.
A, perg., con sinatura do bispo e cordón do que un día pendeu o selo, de 366 x 310 mm. Letra semigótica.

Sabam quantos esta carta vieren commo nos don Lopo por la graça de Deus et da santa iglesia de Roma bispo / de Mendonedo oydor da audiençia de nosso sennor el rey seendo en cabidoo por canpaa tanjuda segundo / que he de huso et de custume enna sancristania noua da dita iglesia de Mendonedo et Ruy Lopes coengo bigario / de don Pedro Ares dean et Fernan Martines chantre et Ares Peres archidiago de Trasancos et Afonso Gomes archidiago de Montenegro et Fernando / Ares archidiago d-Asumara Ruy Fernandes mestrescola Diego Peres thesoureyro Domingo Afonso Aluaro Afonso Afonso Fernandes de Lugo Lopo Garçia / Iohan Afonso Afonso Fernandes de Vilaoalle Lopo Dias Afonso Deus Lopo Peres Afonso Eanes pessoas et coengos da dita iglesia de / Mendonedo por quanto entendemos que he seruiço de Deus et prol et onrra da dita nossa iglesia de Mendonedo et por tal / que o seuiço de Deus fosse acreçentado et non mingado por quanto enna dita nossa iglesia non abia Noa nen la / disian y aa ora da Noa depois de jantar segundo que a disen ennas outras iglesias cathedraes nos a rogo et pe/dimento de don Fernan Martines chantre da dita iglesia de Mendonedo clerigo et prestameyro que he dos nossos prestamos de Santiago de Brauos et de santo / Esteuao d-Oyran que son nossos de dar quando et cada que vagar por rason da nossa dignidade / de et con consyntimento et outorgamento do dito Fernan Martines chantre et destas ditas pessoas et coengos damos et asignamos / et ajuntamos para senpre des oie este dia endeante os ditos nossos prestamos de Santiago de Brauos et de santo / Esteuao d-Oyran et os fruytos et rendas deles aa dita nossa iglesia de Mendonedo para que digan cada dia a Noa en seu tenpo et lugar depois de jantar segundo que a disen ennas outras iglesias cathedraes deste regno. Et porque esto / seia çerto et non venna en dulta mandamoslles delo dar esta nossa carta firmada de nosso nome et seelada de / nosso seelo que foy feyta enno dito cabidoo biinte dias do mes de febreiro Era da nacença de nosso sennor / Jesu Cristo de mill et tresentos et nouenta et seys annos. Testemoyas que foron presentes as ditas pessoas et coengos et Johan Dias licençiado en Decretos et Iohan Rodrigues de Nouaneyra nossos vigarios et Afonso Martines nosso Camareyro et outros. Lupus episcopus mindoniensis (Rúbrica).
Et eu Johan Ramos coengo et notario da iglesia de Mendonedo a todo esto que dito he enno dito cabidoo con las ditas / testemoyas presente fuy et esta carta a rogo et pedimento das ditas pesoas et coengos et por mandado do dito sennor obispo aqui / escriui et en ela puge meu signal en testemoyo de verdade que tal he rogado et requerido. (Signo).

(Reverso):
M. v. n. 44. Carta de anexaçon dos prestamos de Brauos et d-Oyran.