GMH/ÍNDICE A-Z

112
1434, novembro, 9

Pero Cruu o vello e Elvira Peres, viuda de Alvaro Cruu, chegan a un compromiso de mediación de homes bos, sobre o cumprimento do testamento de Alvaro Cruu e, especialmente, sobre certa cantidade de sardiña que lle reclamaba Pero Cruu.

(f. 56)

Nove dias do dito mes de novenbre. Pero Cruu o bello por si et Elvira Peres, moller que foy de Alvaro Cruu et moller que agora he de Pero Afonso de Silvaan, escrivano de noso señor o arcebispo, con liçençia do dito Pero Afonso su marido sobre rason de todos los pleitos, contendas, demandas que ontre eles eran et asperavan aa ser, sobre rason dos bẽes movles et reises que foron et ficaron do dito Alvaro Cruu, de que a dita Elvira Peres era hiree conpridor de sua manda et testamento, que o dito Pero Cruu demandava que lle perteescia çerta parte deles por herança do dito seu fillo Alvaro Cruu, et sobre lo conprimento da dita manda que a dita Elvira Peres desia que conprira, et sobre rason eso mesmo de çerta sardiña arencada que o dito Alvaro Cruu demandava aa dita Elvira Peres que desia que o dito Alvaro Cruu, seu marido dela, del levara encomenda et que a dita Elvira Peres desia que o dito Pero Cruu fora pago dela, et sobre todos los outros pleitos que ontre eles era, os ditos Pero Cruu et Elvira Peres, por se partir das ditas contendas et se viinre a boo amor et concordia, conprometeron en Pero Cruu o moço, posto por la parte do dito Pero Cruu o bello, et en Rui Fernandes de Çedofeita escrivano del Rey, posto por la parte da dita Elvira Peres asi como en homes boos etc., asi que quanto os ditos homes boos julgaren ontre as ditas partes aviindo et conpoendo ou en todo dereito, qual eles mas quiseren, que seja firme por senpre juraron etc, Pena X mill mrs.. Ha de durar ata mediado o mes de desenbre primeiro, et non dando sentençia etc. Testemoyas: Gonçalvo de Camoens, alcalde, Juan da Abella, mareante, et Afonso Vidal, criado do dito Gonçalvo de Camoens.