GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

580
1351, xullo, 25. Lugo
Doazón realizada por Maior Pérez, a favor do bispo e igrexa de Lugo, das súas propiedades en San Martiño de Guillar.

MADRID, AHN, Carp. 1332 E/25, perg. orix., galego, gótica cursiva, 193x210 mm.

LUGO, AC, Tumbillo Nuevo, fol. 109r e v con referencia ao lib. 3º, n.º 174.

CAÑIZARES: p. 1061.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Moor Peres, morador en San Martino de Guillar, de minna propia voontade et sen costrengemento de ningun, dou et outorgo a vos don frey Pedro Lopes, obispo de Lugo, para vosa iglesia en doaçon entre vivos commo mellor et mays conpridamente se pode dar por iur d’erdade para senpre, todo o herdamento et vos que eu aio en San Martino de Guillar, assi d’avoengo de patrimonio et de conpras et de gaanças, ou de outra maneira qualquer que o eu aio ou me perteesca d’aver, con cassas et formaes, arvores, entradas et seydas et iures, a montes et a fontes, peru quer que vaan, sub o dito signo de San Martino. Et esta doaçon vos faço por que vos soo teuda et por aiuda et deffendemento que de vos reçebi, et atendo de reçeber. Outrossi por que entendo que soo teuda a vos et a vosa iglesia et oyve do voso. Et por esta presente carta vos meto enno iur et propiadade et posision do dito herdamento et cousas sobreditas, et tiro a min del; et se eu pela ventura d’aqui adeante iurivigar ou possoyr estes ditos herdamentos, ou parte delles, conosco que os possoyo et iurivigo por vos et po-la vosa iglesia precario. Et outorgo et prometo por min et por todos meus bees a faser-vos senpre esta doaçon de pas de quen quer que vos quyra sobre ela faser demanda, et demays iuro a os santos avangeos, taniudos corporalmente con minnas maos, que nunca contra esta doaçon venna, por min nen por outren, en iuyso nen fora del, por rason de ingratiduen nen por outra maneira ninhuna; et se contra elo veer quero que me non valla nen seia oyda sobrelo. Et nos, o dito sennor obispo, que estamos presente, assi reçebemos de vos, a dita Maria Peres, esta doaçon. Et por que esto seia çerto eu, a dita Moor Peres, roguey a Affonso Rodrigues, notario publico de Lugo, que fesesse ende esta carta publica.

Que foy feyta en Lugo ennas casas do dito senor obispo, viinte et çinquo dias de iullio, era de mill et tresentos et oyteenta et nove annos.

Testemoyas que foron presentes: frey Gonçalvo Dias, subprior do convento do moesteiro de san Domingo de Lugo; frey Affonso Pantelo, Alvar Rodrigues, coengo, Ruy Gonsales, raçoeyro de Lugo, Afonso Arias das Cortinas, moordomo do dito senor obispo, Ruy Peres de Burgaaen, et outros ts.

Et eu Afonso Rodrigues, notario publico da ceudade de Lugo dado pela abtoridade do bispo dese lugar, que a esto que sobredito he con as ditas testemoyas pressente foy, et a rogo da dita Moor Peres esta carta escrivy et puge en ela meu signal en testemoyo de verdade que tal he. (+).