GMH/ÍNDICE A-Z

F-E4
1496, decembro, 5
Álvaro Pampín outorga un recibo por 20 000 mrs. que lle pagou o tendeiro Gómez de Reboredo en nome do rexedor Afonso Díaz. (fols. 4v-5)

Gomes de Reboredo e Alvaro Panpin.

En çinqo de dezenbro de XC VIº annos Alvaro Panpin confesou aver resçebido de Gomes de Reboredo tendeiro veynte mill mrs. pares de brancas en pago delos mrs. (fol. 4v)
que Afonso Dias regedor lle deve por una obligaçion e dou deles por libre ao dito Afonso Dias e ao dito Gomes de Revoredo en seu nomme. Tests. Gonçalvo Rojas xastre, Joan de Palmoy clerigo e Rodrigo de Meyjon Frio escrivano criado de min notario.