GMH/ÍNDICE A-Z

134

marzo, 5

Sentencia dos xuíces para que Xoán de San Lourenzo nun prazo de nove días devolva dúas sortellas a Xoán Pérez de Xunqueira e este que lle pague o que lle debe. (fol. 41v)

En este día os ditos juises mandaron por sentença a Joan de San Lourenço que ata nove dias dese et pagase e entregase a Joan Peres de Junqueira rejedor duas sortellas con confesou que del tiña et o dito Joan Peres que lle pagase o que lles por elas devia e non las dando ao dito termino que lle pagase por elas quanto fose achado que elas valian con as custas. Tests. Rodrigo de Sandoval, Lopo, Gonçalvo de Ribadeume.