GMH/ÍNDICE A-Z

184

abril, 9

Os xuíces ordenan á muller de Xoán Pereira que entregue a Xoán de Ourense dous bincos de prata que lle ten. (fol. 59v)


Joan d’Ourense. Feita e dada.

(En este día e por estas tests. os ditos juises mandaron por sentença a moller de Joan Pereyra que presente estava que doje a IX dias dese, entregase a Joan d’Ourense dous bincos de prata que confesou que del tiña et non los dando ao dito termino que lle pagase por eles quanto jurasen que elles valian con as custas. Tests. os sobre ditos)*.