GMH/ÍNDICE A-Z

D82
1459, abril, 13
Ordénase ao pregoeiro a devolución dunha sortella de prata a Álvaro Cheo.
(fol. 28)

Alvaro Cheo.

En este día et por estes tests. mandaron Alvaro Fernandes pregoeiro que ata día lues primeiro siguente dese huna sortella de prata (a Joan)* Alvaro Cheo tal et tan boa como del ouvera e que confesou que del ouvera con as costas et que a salvo quedase de se tornar por ela a quen lle fose obrigado. (fol. 28)