GMH/ÍNDICE A-Z

E2-16
1435, maio, 10
Afonso de Loxilde entrega a Pedro Fernández de Porzomillos, xuíz (e procurador no ano 1431), dezanove botóns de prata, un mantón e unhas carapuchas estragadas pola couza. (fol. 8v)
A X dias do dito mes Afonso de Logilde entregou a Pero Fernandes de Porçomillos, juis e procurador que foy o anno pasado do conçello do anno de XXXI annos, huuns capeyrotes vermellos trançados da couça (de Afonso)* que son de Afonso Fernandes notario, et mays hun manton de panno preto (XIX)* et dez e nove botoos de prata dourados /de Gomes de Chantada\. Tests. Joan Castellaan e Joan de Payn e Gonçalvo Peres do Barreo. (fol. 8v)